Omaishoitajien kuntoutuskurssi

Omaishoitajien kuntoutuskurssi on tarkoitettu omaistaan tai läheistään päivittäin hoitavalle tai avustavalle henkilölle, omaishoitajalle, jolla sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi toimintakyky ja osallisuus ovat alentuneet tai ovat vaarassa alentua. Uupumusoireet, sairaudet tai muut tekijät uhkaavat omaishoitajana jatkamista. Nämä tekijät aiheuttavat moniammatillisesti toteutettavan kuntoutuksen tarpeen.

Kurssi on tarkoitettu alle 18-vuotiaan lapsen tai nuoren omaishoitajana toimiville tai aikuisen henkilön omaishoitajana toimiville. Omaishoitajat voivat olla eri-ikäisiä, työelämässä tai poissa työelämästä. Kunnan kanssa ei tarvitse olla laadittua omaishoitosopimusta.

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan avo- tai laitosmuotoisena kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan. Kurssi toteutetaan kahdessa 5 vuorokauden jaksossa. Kurssille osallistuu 10 henkilöä.
Suuri osa kurssin toteutuksesta on ryhmä- ja pienryhmätoimintaa. Kurssilla saa tietoa terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista sekä tukea omaishoitajan arjessa selviytymiseen. Kurssi sisältää fyysistä tekemistä ja psykososiaalista ohjausta. Tavoitteena on osallisuuden lisääminen arjessa ja työelämässä. Yksilöllisten tavoitteiden mukaan kuntoutujalla on välitehtävinä arjen toimintoihin, fyysiseen toimintakykyyn, elämäntapamuutoksiin ja sosiaalisen toiminnan lisäämiseen liittyviä tehtäviä.

Kurssille hakeutuminen

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan lääkärin B-lausunnolla ja täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU132. Hakemukseen liitetään ajankohtainen, enintään vuoden vanha kotikunnan toimijoiden laatima selvitys omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvitys perustuu yleensä kunnan edustajan kotikäyntiin.
Hakemus toimitetaan Kelaan, joka valitsee kuntoutujat kurssille. Kela maksaa kuntoutusohjelman, laitoskuntoutuksessa majoituksen 2 hengen huoneessa ja täysihoidon. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja kursseista saat Kelan sivuilta osoitteesta kela.fi/kuntoutus. Kurssiajankohdat löytyvät myös Kelan sivuilta.

Scandic Ikaalisten Kylpylä
puh. 030 636 4831 tai 030 636 4811, [email protected] tai [email protected]