SILMU - Mielenterveyden häiriötä sairastavien kuntoutuskurssi

Kuntoutuskurssille voivat hakeutua mielenterveyden häiriötä sairastavat aikuiset, jotka ovat opiskelemassa, työelämässä, palaamassa työhön tai väliaikaisesti pois työelämästä, sairauslomalla, kuntoutustuella tai työttömänä. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve.

Kurssi on tarkoitettu aikuisille henkilöille

  • joilla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus ja/tai ahdistuneisuushäiriö. Sairauden oireita voi olla laukaisemassa myös työuupumus
  • jotka sairastavat vakaassa vaiheessa olevaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä

Kuntoutuksen oikea-aikaisuutta voidaan arvioida hakijan hoidolla saavutetun vasteen perusteella. Hoitosuhde jatkuu myös kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen. Kuntoutujan tavoitteena tulee olla työhön tai opintoihin palaaminen tai niissä jatkaminen.

Kurssin toteutus

Kurssi toteutetaan avo- ja laitosmuotoisena kuntoutujan tarpeen mukaan. Kurssin pituus on kolme viiden vuorokauden jaksoa. Kurssille osallistuu 10 kuntoutujaa. Omainen osallistuu kurssin keskimmäisen jakson viimeiseen päivään. Suurin osa toiminnasta tapahtuu pienryhmissä tai 10 henkilön ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoitteluin, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja ryhmäytymistä tukevien menetelmien ja toiminnan avulla. Kurssi sisältää psykososiaalista neuvontaa ja ohjausta ihmissuhteisiin ja itsetuntemukseen liittyvissä aiheissa sekä verkostojen ja vertaistuen merkityksen tarkastelua. Kurssi sisältää myös osallisuutta lisäävää ja omatoimisuutta tukevaa liikuntaa. Jaksoilla kartoitetaan ja kokeillaan fyysisen kunnon ja liikkumistaidon kehittämiskeinoja. Terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista keskustellaan ja haetaan keinoja käytännön toteutukseen. Opiskelussa ja työelämässä jatkamista tuetaan. Omaista ohjataan kuntoutujan tavoitteiden suuntaisen toiminnan tukemiseen ja omien voimavarojen löytämisessä.

Kurssille hakeutuminen

Silmukuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan lääkärin B-lausunnolla ja täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU132. Hakemus toimitetaan Kelaan, joka valitsee kuntoutujat kurssille. Kela maksaa kuntoutusohjelman, Laitoskuntoutuksessa majoituksen 2 hengen huoneessa ja täysihoidon. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja kursseista saat Kelan sivuilta osoitteesta kela.fi/kuntoutus. Kurssiajankohdat löytyvät myös Kelan sivuilta.

Scandic Ikaalisten Kylpylä
puh. 030 636 4831 tai 030 636 4811, [email protected] tai [email protected]