Sopeutumisvalmennus-parikurssi muistisairaille

Kurssi on tarkoitettu alle 76-vuotiaille muistisairauksia sairastaville, joiden toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Kurssille osallistuu myös kuntoutujan puoliso tai muu aikuinen omainen/läheinen.

Kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia tai Parkinsonin taudin aiheuttama dementia tai näiden yhdistelmä, ja joiden oletetaan hyötyvän ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Kurssilla tuetaan kuntoutujan ja hänen omaisensa/läheisensä konkreettisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen turvaamiseksi tai parantamiseksi. Lisäksi kurssilla ohjataan kuntoutujia ja omaisia löytämään selviytymiskeinoja arkeen, varautumaan tulevaisuuteen sekä luomaan toimiva tukiverkosto kotipaikkakunnalle.

Kurssin toteutus

Kurssin kesto on 5 vrk. Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella on tärkeä merkitys tavoitteiden toteutumiseen. Kurssilla saa tietoa ja ohjausta terveyteen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista sekä tukea arjessa selviytymiseen. Kurssi sisältää fyysistä tekemistä, sosiaalista aktivointia sekä psykososiaalista ohjausta ja neuvontaa.

Kurssille hakeutuminen

Kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, jolle hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 132, johon liitetään lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet.

Hakemus toimitetaan Kelaan, joka myös valitsee kuntoutujat kurssille. Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, laitoskuntoutuksessa majoituksen 2 hengen huoneessa ja täysihoidon. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja kursseista saat Kelan sivuilta osoitteesta kela.fi/kuntoutus. Kurssiajankohdat löytyvät myös Kelan sivuilta.

Scandic Ikaalisten Kylpylä
puh. 030 636 4831 tai 030 636 4811, [email protected] tai [email protected]