Tules- ja reumalinja-kuntoutus

Kela kustantaa harkinnanvaraisen yksilöllisen ja moniammatillisen tules‐ ja reumalinjan kuntoutuskurssin. Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on reuma‐ tai tuki‐ ja liikuntaelinsairauteen liittyvä laaja-alainen, moniongelmainen oireisto, joka vaatii kuntoutukselta yksilöllistä lähestymistapaa.

Kuntoutujan tulee kyetä liikkumaan ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen tavoitteet perustuvat lähettävän lääkärin ja kuntoutujan itsensä kirjaamiin tavoitteisiin sekä kuntoutuksen alkuvaiheessa tehtyihin haastatteluihin ja arviointeihin. Tavoitteena on kuntoutujan tarpeisiin perustuva työ- ja/tai -toimintakyvyn ylläpitäminen tai parantaminen.

Kurssin toteutus

Kurssin kesto on enintään 15 arkipäivää, toteutettuna kahdessa tai useammassa jaksossa vuoden kuluessa kuntoutuspäätöksen antamispäivästä lukien. Kuntoutus toteutetaan laitos- tai avomuotoisesti. Tarvittaessa myös omainen voi osallistua kuntoutukseen enintään 5 vrk kuntoutuksen alku- ja/tai päätösvaiheessa.

Kuntoutus sisältää päivittäin kuntoutujan tavoitteiden saavuttamista tukevaa yksilöllistä ohjausta sekä ryhmätoimintaa, joita toteuttavat Ikaalisten Kylpylän moniammatillinen työryhmä (erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja psykologi), erityistyöntekijät sekä muu kuntoutushenkilöstö.

Kurssille hakeutuminen

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen haetaan Kelan kuntoutushakemuksella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin kirjoittama B-lausunto, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus, suositeltu kuntoutus perusteluineen ja tavoitteineen. Jos omaisen osallistuminen on tarpeen, se tulee perustella kuntoutushakemuksessa ja lääkärin B-lausunnossa. Hakemus toimitetaan Kelaan, joka valitsee kuntoutujat kurssille. Kela maksaa kuntoutujalle kuntoutusohjelman, tarvittaessa majoituksen kahden hengen huoneessa sekä ruokailut. Kuntoutujalle maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. Kuntoutuksen aloitusajankohta sovitaan yhdessä kuntoutujan ja Ikaalisten Kylpylän kanssa.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Lisätietoja kursseista saat Kelan sivuilta osoitteesta kela.fi/kuntoutus. Kurssiajankohdat löytyvät myös Kelan sivuilta.

Scandic Ikaalisten Kylpylä
puh. 030 636 4831 tai 030 636 4811, [email protected] tai [email protected]