Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kela voi järjestää alle 65-vuotiaalle asiakkaalle vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi , kun Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (KKRL) 9 – 10 § :n myöntämisedellytykset täyttyvät. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun hyvän kuntoutuskäytännön mukaiseen kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, jossa on suositeltu asiakkaalle suoriutumisen ja osallistumisen kannalta tarpeellinen kuntoutus.

Scandic Ikaalisten Kylpylässä toimintaterapia ja fysioterapia toteutetaan terapiatiloissa, liikuntasaleissa tai kuntosalissa asiakkaan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti. Tarpeen mukaan terapiat toteutetaan kotikäyntinä. Allasterapia toteutetaan Kylpylän allastiloissa.

Lisätiedot ja yhteystiedot:

Lisätietoja kuntoutuksesta saat Kelan sivuilta osoitteesta kela.fi/kuntoutus.

Scandic Ikaalisten Kylpylä
Kurssisihteerit
puh. 030 636 4834 tai 030 636 4811, [email protected] tai [email protected]