Turvallisia hotelleja

Olemme varautuneita hätätilanteen varalle. Kaikissa hotelleissamme on defibrillaattori ja työvuorossa on aina vähintään yksi joka osaa elvyttää. Hätäuloskäytävät ja palovarustus tarkistetaan päivittäin ja henkilökuntaa saa turvallisuuskoulutusta vuosittain.Valmistautuminen on turvallisuutta

”Yhdenkään vieraan tai työntekijän turvallisuutta ei saa vaarantaa.” Scandicin turvallisuusohjeistus.

Hotelliemme pitää olla turvallisia kohtauspaikkoja. Kyse on ennen kaikkea varautumisesta hätätilanteisiin ja ymmärtämisestä, kuinka niissä toimitaan. Teemme kaikkemme, jotta voit viettää aikaasi rennossa ja turvallisessa ympäristössä. Turvallisuusajattelu on osa arkeamme vaikka se ei ehkä aina näy ulospäin. Mahdollisessa hätätilanteessa voit tuntea olosi turvalliseksi tietäen, että pidämme vieraistamme hyvää huolta.

  • Tarkistamme joka päivä hätäuloskäytävät ja palovarustuksen toimivuuden kaikissa hotelleissa.
  • Lakisääteisten vaatimusten lisäksi meillä on oma laaja tarkistuslista turvallisuusasioista. Kaikki työntekijämme tuntevat listan ja ottavat vastuun sen asioista.
  • Hotellissa on aina paikalla vähintään yksi työntekijä, joka hallitsee elvytyksen.
  • Kaikissa hotelleissamme on defibrillaattori, ja työntekijöitä, jotka osaavat käyttää sitä.
  • Kaikki hotellissa työskentelevät osallistuvat käytännön palo- ja evakuointiharjoituksiin vähintään kaksi kertaa vuodessa.
  • Jokaisessa hotellissa on oma kriisiryhmä, ja sen jäsenet saavat kaksi kertaa vuodessa aiheeseen liittyvää koulutusta.
  • Kaikki työntekijämme saavat jatkuvaa turvallisuuskoulutusta, ja meillä on perusteellinen turvallisuusperehdytys. Siihen sisältyy muun muassa verkkokoulutusta palohälytyksistä, evakuoinnista, uhkatilanteista, ensiavusta sekä kriisikoulutusta
  • Olemme aina valppaina ja käytämme tervettä järkeä havaitaksemme asiat, jotka eivät näytä olevan kunnossa.