Yhteistyöllä lisäarvoa

Yhteistyökumppanimme jakavat arvomme kestävän kehityksen, turvallisuuden, vastuullisuuden ja esteettömyyden saralla. Saamme samalla tietoa ja kokemusta heidän toiminta-alueiltaan.Mielestämme yhteistyön tulee luoda mahdollisuuksia tuotekehitykselle ja lisämyynnille. Haluamme myös saavuttaa sekä lyhyen että pitkäntähtäimen tavoitteita, jotka tuottavat lisäarvoa vieraillemme ja vahvistavat Scandicin tuotemerkkiä. Olemme jakaneet yhteistyökumppanimme eri ryhmiin selkeämmän yleiskuvan antamiseksi.

Järkevää lisäarvoa

Yhteistyökumppanit, jotka luovat eri tavoin lisäarvoa vieraillemme.

Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu

Yritykset ja organisaatiot, joiden kanssa teemme yhteistyötä kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun alueilla.

Sponsorointi

Sponsorointi, joka edistää pitkän aikavälin tavoitteitamme.