Joutsenmerkityt hotellit

Nykyisellään 93 % Scandicin lähes 280 hotellista on ympäristömerkitty. Tavoitteenamme on saada Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki, Joutsenmerkki kaikkiin hotelleihimme.

Vastuullisuus ScandicissaVastuullisemman huomisen puolesta

Joutsenmerkki

Moniin muihin ympäristösertifikaatteihin verrattuna Joutsenmerkin asettamista vaatimuksista poikkeuksellisen moni on pakollinen ja erityisen tarkasti määritelty. Ympäristömerkinnän saaminen vaatii kokonaisvaltaista ja systemaattista lähestymistapaa ympäristön hyväksi tehtävään työhön tiukkojen vastuullisuuskriteerien täyttämiseksi.

Alan tiukin ympäristömerkintä

Joutsenmerkki asettaa hakijoille 44 erilaista pakollista kriteeriä. Jokaisen Scandic-hotellin on täytettävä nämä vaatimukset itsenäisesti saadakseen joutsenmerkinnän. 

Tässä muutama esimerkki kriteereistä:

  • energiankulutuksen vähentäminen ​
  • vedenkulutuksen vähentäminen ​
  • lajittelemattoman jätteen vähentäminen ​
  • kasvipohjaisen ruoan osuuden kasvattaminen ​
  • luomuelintarvikkeiden osuuden kasvattaminen ​
  • ympäristömerkittyjen kalusteiden ja muiden tuotteiden hankkiminen ​
  • suurin osa käytetyistä kemikaaleista ympäristömerkittyjä ​
  • kaikkien työntekijöiden osallistaminen ja ympäristötavoitteista viestiminen ​

Suosimme myös kaikissa hotelleissamme ympäristömerkittyjä tuotteita ja materiaaleja. Nykyisin hotelliemme televisiot, sängyt ja lähes kaikki puhdistukseen käyttämämme pesuaineet ja kemikaalit ovat ympäristömerkittyjä.

Sustainable Travel Finland

Useat Joutsenmerkityt hotellimme ovat saaneet myös Sustainable Travel Finland -merkin. Sustainable Travel Finland on Business Finlandin hallitsema kestävän matkailun ohjelma. Merkin saaneet yritykset täyttävät matkailua edistävän Visit Finlandin luoman kriteeristön, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

Vastuullisuus Scandicissa