Joutsenmerkityt hotellit

Nykyisellään 4/5 kaikista Scandic-hotelleista on joutsenmerkittyjä. Tavoitteemme on kuitenkin, että jokainen hotelleistamme saa ympäristömerkinnän. Pohjoismaissa tämä tarkoittaa Joutsenmerkkiä ja Saksassa sekä Puolassa vastaavasti Green Globe tai EU Ecolabel -merkkiä.Alan tiukin ympäristömerkintä

Ympäristömerkinnän saaminen vaatii kokonaisvaltaista ja systemaattista lähestymistapaa ympäristön hyväksi tehtävään työhön tiukkojen vastuullisuuskriteerien täyttämiseksi. Moniin muihin ympäristösertifikaatteihin verrattuna Joutsenmerkin asettamista vaatimuksista poikkeuksellisen moni on pakollinen ja erityisen tarkasti määritelty. Joutsenmerkki toimii myös ulkopuolisena auditoijana ja varmistaa, että kaikki vaatimukset täyttyvät.

44 pakollista kriteeriä

Joutsenmerkki asettaa hakijoille 44 erilaista pakollista kriteeriä. Jokaisen Scandic-hotellin on täytettävä nämä vaatimukset itsenäisesti saadakseen joutsenmerkinnän. Tässä muutama esimerkki:

  • energiankulutuksen vähentäminen ​
  • vedenkulutuksen vähentäminen ​
  • lajittelemattoman jätteen vähentäminen ​
  • kasvipohjaisen ruoan osuuden kasvattaminen ​
  • luomuelintarvikkeiden osuuden kasvattaminen ​
  • ympäristömerkittyjen kalusteiden ja muiden tuotteiden hankkiminen ​
  • suurin osa käytetyistä kemikaaleista ympäristömerkittyjä ​
  • kaikkien työntekijöiden osallistaminen ja ympäristötavoitteista viestiminen ​

Joutsenmerkki on ottanut vastikään käyttöön aiempaa tiukemmat kriteerit. Sitä ennen kriteerit päivitettiin viimeksi vuonna 2013. Scandic on sitoutunut ympäristön kannalta vastuullisiin toimintatapoihin ja työskentelee parhaillaan tehdäkseen kaikista hotelleistaan uusien sertifiointikriteerien mukaisia.​

Suosimme myös kaikissa hotelleissamme ympäristömerkittyjä tuotteita ja materiaaleja. Nykyisin hotelliemme televisiot, sängyt ja lähes kaikki puhdistukseen käyttämämme pesuaineet ja kemikaalit ovat ympäristömerkittyjä.