Joutsenmerkityt hotellit

Nykyisellään noin 80 % kaikista Scandic-hotelleista on joutsenmerkittyjä. Tavoitteemme on, että jokainen hotelleistamme saa ympäristömerkinnän.

Vastuullisuus ScandicissaAlan tiukin ympäristömerkintä

Moniin muihin ympäristösertifikaatteihin verrattuna Joutsenmerkin asettamista vaatimuksista poikkeuksellisen moni on pakollinen ja erityisen tarkasti määritelty.  Ympäristömerkinnän saaminen vaatii kokonaisvaltaista ja systemaattista lähestymistapaa ympäristön hyväksi tehtävään työhön tiukkojen vastuullisuuskriteerien täyttämiseksi.

Pakollisia kriteereitä

Joutsenmerkki asettaa hakijoille 44 erilaista pakollista kriteeriä. Jokaisen Scandic-hotellin on täytettävä nämä vaatimukset itsenäisesti saadakseen joutsenmerkinnän. 

Tässä muutama esimerkki kriteereistä:

  • energiankulutuksen vähentäminen ​
  • vedenkulutuksen vähentäminen ​
  • lajittelemattoman jätteen vähentäminen ​
  • kasvipohjaisen ruoan osuuden kasvattaminen ​
  • luomuelintarvikkeiden osuuden kasvattaminen ​
  • ympäristömerkittyjen kalusteiden ja muiden tuotteiden hankkiminen ​
  • suurin osa käytetyistä kemikaaleista ympäristömerkittyjä ​
  • kaikkien työntekijöiden osallistaminen ja ympäristötavoitteista viestiminen ​

Suosimme myös kaikissa hotelleissamme ympäristömerkittyjä tuotteita ja materiaaleja. Nykyisin hotelliemme televisiot, sängyt ja lähes kaikki puhdistukseen käyttämämme pesuaineet ja kemikaalit ovat ympäristömerkittyjä.

Vastuullisuus Scandicissa