1. Yleiset jäsenyyttä koskevat määräykset
2. Pisteiden ansaitseminen
3. Scandicin yhteistyökumppanit
4. Pisteiden käyttäminen
5. Palkintoyöpymisten lunastaminen
6. Jäsenyystasot
7. Henkilötietojen käyttäminen
8. Muut määräykset

1. Yleiset jäsenyyttä koskevat määräykset

1.1 Scandicin kanta-asiakasohjelman (jäljempänä "Scandic-ohjelma") jäsenyyteen vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä. Scandic-ohjelman jäsenyys merkitsee sopimussuhdetta Scandic Hotels AB:n (jäljempänä "Scandic") ja sinun (jäljempänä "Jäsen") välillä. Jäsenyyttä ja jäsenkorttia ei voida myöntää yrityksille tai muille oikeushenkilöille. Kutakin jäsenyyttä kohden voidaan rekisteröidä vain yksi henkilö. Vain yksi jäsen huonetta kohden voi ansaita pisteitä sekä saada edut yöpyessään.

1.2 Scandic-ohjelmaan osallistumista koskevat nämä Yleiset ehdot ja on Jäsenen vastuulla lukea ja ymmärtää kaikki Yleiset ehdot sekä niiden mahdolliset lisäykset. Nämä Yleiset ehdot korvaavat kaikki aiemmat Scandicin kanta-asiakkuusohjelmien yleiset ehdot.

1.3 Jäsen sitoutuu varmistamaan, että kukaan oikeudeton henkilö ei saa haltuunsa Jäsenen jäsenkorttia, jäsennumeroa ja/tai PIN-koodia.

1.4 Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun tulee ottaa välittömästi yhteyttä kirjallisesti, jos jäsenkorttisi katoaa tai jos yhteystietosi muuttuvat. Scandic ei ole vastuussa mistään Jäsenen informoimatta jäämisestä, mikäli oikeita yhteystietoja ei ole ilmoitettu.

1.5 Scandic-ohjelma on voimassa toistaiseksi, ja Scandic pidättää itsellään oikeuden lopettaa Scandic-ohjelman ilmoittamalla tästä Jäsenelle kuusi kuukautta etukäteen.

1.6 Scandic pidättää itsellään oikeuden muuttaa Scandic-ohjelman Yleisiä ehtoja ilmoittamalla tästä Jäsenelle vähintään yhden Scandic-ohjelman tiedotuskanavan eli toisin sanoen verkkosivuston, sähköpostin tai postin kautta. Scandic pyrkii kaikin kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin ilmoittamaan näiden Yleisten ehtojen muutoksista hyvissä ajoin etukäteen, mutta Scandic ei ole millään tavoin vastuussa, jos näin ei tapahdu.

1.7 Scandic pidättää itsellään oikeuden, täysin oman harkintansa mukaisesti, peruuttaa jäsenyyden Scandic-ohjelmassa, mikäli jäsenyyttä on väärinkäytetty. Tällaisen jäsenyyden peruuttamiseen voi liittyä myös pisteiden menetys. Tällainen väärinkäyttö voi olla esim. halventavaa tai epäkunnioittavaa käyttäytymistä Scandicia tai sen yhteistyökumppaneita kohtaan, rikollista toimintaa, yleisesti moraalitonta tai epäeettistä toimintaa, tai näiden Yleisten ehtojen vastaista toimintaa. Jäsen voi koska tahansa peruuttaa jäsenyytensä ilmoittamalla tästä kirjallisesti Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun.

1.8 Jäsenen vastuulla on ilmoittaa työnantajalleen etukäteen ja tarvittaessa hankkia työnantajansa etukäteissuostumus, jos hän aikoo ansaita Scandic-ohjelman pisteitä työnantajan maksamien hotelliyöpymisten tai autonvuokrien perusteella. Liikematkojen aikana tai yhteydessä, esim. työnantajan maksamista hotelliyöpymisistä tai autonvuokrista, ansaittuja pisteitä ei voi käyttää yksityisiin tarkoituksiin ilman työnantajan etukäteissuostumusta. Scandic ei ole missään olosuhteissa vastuussa millään tavoin siitä, että Jäsen jättää ilmoittamatta työnantajalleen ja/tai hankkimatta tämän etukäteissuostumuksen.

1.9 Jos Jäsen käyttää työnsä yhteydessä ansaitsemiaan pisteitä yksityisiin tarkoituksiin, tällainen käyttö voi olla tietyissä maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, veronalainen etu tai muulla tavoin verotettavaa. Jäsenen vastuulla on ilmoittaa tästä työnantajalle ja/tai asiaankuuluville viranomaisille ja maksaa kaikki tällaiseen käyttöön soveltuvat verot ja maksut. Scandicilla ei tältä osin ole mitään vastuuta Jäsenelle määrättävistä veroista tai verovelvollisuuksista.

1.10 Scandic-pisteitä ei voi ansaita tai lunastaa sellaisissa maissa, joissa paikalliset lait tämän kieltävät tai tätä rajoittavat.

2. Pisteiden ansaitseminen

2.1 Pisteiden ansaitseminen edellyttää, että Jäsen ilmoittaa jäsennumeronsa varausta tehdessään ja näyttää jäsenkorttinsa tai jäsennumeronsa kirjautuessaan sisään Scandic-hotelliin. Saadakseen kanta-asiakaspisteisiin oikeuttavista hotelliyöpymisistään pisteitä jäsenen on rekisteröidyttävä hotellissa yöpyväksi asiakkaaksi. Pisteitä voidaan ansaita siitä päivästä lukien, kun Jäsen on liittynyt Scandic-ohjelmaan.

2.2 Pisteitä ansaitaan niihin oikeuttavien Scandic-hotelliyöpymisten perusteella. Jäsen ansaitsee yhdestä pisteisiin oikeuttavasta yöpymisestä 2000 pistettä sekä jäsenyystason bonuksen alla olevan mukaisesti:

2nd floor -bonus 15 %
3rd floor -bonus 25 %
Top floor -bonus 50 %.

2.3 Pisteitä annetaan ainoastaan yhdestä Scandic-jäsenyydestä huonetta kohti ja ainoastaan yhdestä huoneesta kutakin pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä kohti. Pisteisiin oikeuttavia yöpymisiä ovat kaikki muut kaikenhintaiset yöpymiset paitsi jäljempänä kohdassa 2.4 määritellyt. Pisteiden kirjautumisessa tilille voi kulua 2 viikkoa hotellista uloskirjautumisen jälkeen. Jos pisteitä on annettu virheellisesti, Scandic voi peruuttaa ne jälkikäteen.

2.4 Alennushinnoilla tehdyistä varauksista, mukaan lukien (muttei tähän rajoittuen) tukkuhinnat, matkanjärjestäjien pakettihinnat, sopimuspohjaiset miehistöhinnat, matkailualan hinnat, tutustumistarkoituksessa maksutta tapahtuvat vierailut tai tietyt neuvotellut hinnat, eivät oikeuta pisteisiin eikä näitä öitä lasketa mukaan jäsentasoa määritettäessä. Yöpymiset, jotka on varattu ulkopuolisten tahojen tai internet-matkatoimistojen kautta, eivät oikeuta pisteisiin riippumatta maksetusta hinnasta. Pisteitä ei ansaita lunastettavasta palkintoyöpymisestä eikä partnereiden kautta ostetuista vapaaöistä tai lahjakorteista (kuten Diner's Club, Finnair, SAS) tai muista lahjakorteista. Pisteitä ei voi ansaita varauksesta, joka on peruutettu Scandicin ja/tai Scandicin yhteistyökumppaneiden kontrollipiirin ulkopuolella olevista syistä. Pisteitä ei ansaita, jos ryhmä yöpyy Scandic Sports Card -kortilla.

2.5 Jäsenen ansaitsemia Scandic-pisteitä ei voi yhdistää toisen Scandic-jäsenen tilin pisteisiin, eikä siirtää toiselle Scandic-jäsenen tilille. Pisteitä ei voi myydä, periä, siirtää tai muutoin vaihtaa rahaksi.

2.6 Jos Jäsen uskoo, että hän ei ole saanut pisteitä niihin oikeuttavasta yöpymisestä, hänen tulee ottaa yhteyttä Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun soittamalla 0200 81800 (0,42€/min + pvm/mpm) ja lähettää kirjallinen vaatimus tällaisista pisteistä lähimpään Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun. Mukaan tulee liittää vaatimusta tukevat asiakirjat. Vaatimuksen on saavuttava Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun kuuden kuukauden kuluessa yöpymisestä.

2.7 Kertyneet pisteet ovat voimassa kuluvan kalenterivuoden sekä 36 kuukautta niiden ansaitsemisajankohdasta. Jäsenen siirtyttyä Hilton HHonors -ohjelmasta Scandic-ohjelmaan ja siinä samassa yhteydessä siirretyt pisteet ovat voimassa 31. joulukuuta 2012 saakka.

2.8 Jäsenillä on pääsy tilitietoihinsa internetissä osoitteessa scandichotels.fi.

3. Scandicin yhteistyökumppanit

3.1 Pisteitä voidaan tietyissä olosuhteissa ansaita myös Scandicin yhteistyökumppanien kautta, kyseisten yhteistyökumppanien omien yleisten ehtojen perusteella.

3.2 Scandic-jäsenet voivat, tietyissä olosuhteissa, saada lentomaileja tai vastaavia pisteitä Scandicin yhteistyökumppaneilta Scandic-pisteiden lisäksi pisteisiin oikeuttavista yöpymisistä. Yöpymiset, jotka oikeuttavat Scandic-pisteisiin, oikeuttavat myös yhteistyökumppaneiden pisteisiin (Katso kohta 2.4.) Luettelo tällaisista yhteistyökumppaneista ja linkit heidän yleisiin ehtoihinsa löytyvät osoitteesta scandichotels.fi. Muihin Scandicin yhteistyökumppanien kanta-asiakasohjelmiin osallistuvat jäsenet voivat kunkin hotelliyöpymisen osalta ansaita pisteitä tai muuta vastaavaa vain yhden yhteistyökumppanin ohjelmassa Scandic-ohjelman lisäksi. Jäsenen yhteistyökumppanin ohjelmassa ansaitsemia pisteitä ei voi siirtää Scandic-jäsenten tileille.

3.3 Yhteistykumppaneiden pisteitä ei voi ansaita sellaisissa maissa, joissa paikalliset lait tämän kieltävät tai tätä rajoittavat.

4. Pisteiden käyttäminen

4.1 Scandic-pisteitä voidaan käyttää palkintoyöpymisiin Scandic-hotelleissa. Jäsenen tulee itse varata palkintoyöpyminen ja se on voimassa kahdelle henkilölle kahden hengen standard-huoneessa.

4.2 Palkintoyöpymiset on jaettu kuuteen luokkaan;
Luokka 1 vaaditaan 10 000 pistettä
Luokka 2 vaaditaan 20 000 pistettä
Luokka 3 vaaditaan 25 000 pistettä
Luokka 4 vaaditaan 30 000 pistettä
Luokka 5 vaaditaan 40 000 pistettä
Luokka 6 vaaditaan 50 000 pistettä
4.3 Palkintoyöpymisten luokittelua voidaan muuttaa koska tahansa Scandicin oman harkinnan mukaisesti. Lue lisää palkintoyöluokista ja niihin kuuluvista hotelleista osoitteessa scandichotels.fi.

4.4 Pisteitä ei voi käyttää alennustarjousten, kuponkien tai markkinointikampanjoiden yhteydessä, paitsi jos siitä on erikseen nimenomaisesti mainittu.

4.5 Palkintoyöpymisiä voi varata saatavuuden mukaan. Saatavuus voi olla rajoitettua tietyissä hotelleissa tiettyinä aikoina. 3rd Floor ja Top Floor -tason jäsenet voivat varata palkintoyön milloin tahansa, kuitenkin aina saatavuuden mukaan.

4.6 Jäsenet ovat oikeutettuja kaikkiin jäsenyystasonsa etuihin käyttäessään hyväkseen palkintoyöpymisiä. Palkintoyöpymistä ei kuitenkaan huomioida jäsenyystasoa määritettäessä. Jos Jäsen luovuttaa palkintoyöpymisensä jollekulle toiselle henkilölle, ei tämä ole kuitenkaan oikeutettu saamaan Jäsenen etuja.

5. Palkintoyöpymisten lunastaminen

5.1 Palkintoyöpymisen varaaminen edellyttää, että Jäsenen tilillä on riittävästi pisteitä. Tietyn hotellin vaatimasta pistemäärästä on lisätietoja osoitteessa scandichotels.fi. Kun palkintoyöpyminen on varattu, sitä vastaava pisteiden määrä vähennetään Jäsenen tililtä.

5.2 Palkintoyöpymisiä voidaan varata Scandicin varaus- ja asiakaspalvelun tai internetin kautta Jäsenen tai kenen muun tahansa Jäsenen päättämän henkilön nimissä antamalla jäsennumero ja PIN-koodi. Palkintoyöpymisiä muulle kuin Jäsenelle ei voi varata suoraan hotellin kautta.

5.3 Palkintoyöpymisiä voi varata enintään 12 kuukautta ennen saapumispäivää. Jäsenen tililtä vähennetyt pisteet voidaan palauttaa samalle tilille edellyttäen, että varaus on peruutettu Scandicin peruutussääntöjen mukaisesti. Pisteitä, joiden voimassaoloaika on umpeutunut, ei voi palauttaa.

6. Jäsenyystasot

6.1 Uudet jäsenet aloittavat 1st floor -tasolta (perustaso). Jäsenyystasoa päivitetään, kun Jäsenellä on Scandic-tilillään uudelle jäsenyystasolle pääsemiseen edellytettävä määrä hotelliyöpymisiä. Jäsenyystasoa ei päivitetä hotellivierailun aikana. Pisteiden ja yöpymisten rekisteröityminen Jäsenen Scandic-tilille ja hänen jäsenyystasonsa päivitys voi kestää kaksi viikkoa huoneen luovutuksesta luettuna.

6.2 Jäsenet voivat pysyä jäsenyystasollaan tai nousta ylemmälle jäsenyystasolle millä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden jaksolla pisteisiin oikeuttavien Scandic-hotelleissa olleiden yöpymisten perusteella. Kun Jäsen on saavuttanut tietyn jäsenyystason, se pysyy voimassa 12 kuukautta tason ylennyksestä. Kattava lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.

6.3 2nd floor -jäsenyys
Scandic 2nd floor -jäsenyys myönnetään Jäsenille, joilla on vähintään viisi (5) pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä Scandic-hotelleissa millä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden jaksolla.
Kattava lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.

6.4 3rd floor -jäsenyys
Scandic 3rd floor -jäsenyys myönnetään Jäsenille, joilla on vähintään 25 pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä Scandic-hotelleissa millä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden jaksolla.
Kattava lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.

6.5 Top floor -jäsenyys
Scandic top floor -jäsenyys myönnetään Jäsenille, joilla on vähintään 45 pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä Scandic-hotelleissa millä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden jaksolla.
Kattava lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.

6.6 Jäsenet ovat oikeutettuja kaikkiin jäsenyystasonsa etuihin riippumatta siitä oikeuttaako yöpyminen pisteisiin, poikkeuksena lento- tai muu miehistö, joka yöpyy sopimushinnoin. Jäsenet, jotka yöpyvät näillä hinnoilla ovat oikeutettuja kaikkiin jäsenyystasonsa oikeuttamiin etuihin, lukuunottamatta ruoka- ja juomakuponkia. Täydellinen lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.

7. Henkilötietojen käyttäminen

7.1 Näiden ehtojen hyväksymisen myötä jäsen hyväksyy, että Scandic saattaa tallettaa ja käsitellä jäsenen henkilötietoja ja jäsentietoja sekä Scandic -ohjelman pistesaldoa koskevia tietoja. Näiden tietojen käsittelyn tarkoituksena on Scandic -ohjelman toimintojen toteuttaminen ja tarjoaminen. Jäsen hyväksyy, että henkilötietoja voidaan käyttää myös Scandicin tuotteita ja palveluita koskevien tietojen toimittamiseen jäsenelle sekä tarjousten ja toimintojen koordinoimiseen Scandicin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jäsen on tietoinen ja hyväksyy, että henkilötietoja ja tietoja hänen jäsenyydestään ja pistesaldostaan Scandicin kanta-asiakasohjelmassa voidaan siirtää Scandicin muissa Euroopan unionin jäsenmaissa ja Euroopan talousalueen maissa sijaitseville hallintoyksiköille ja Scandicin yhteistyökumppaneille. Tietojen siirtäminen on myös mahdollista maahan, joka ei ole Euroopan unionin jäsenmaa eikä ole yhteydessä Euroopan talousalueeseen, sillä ehdolla, että tietosuojataso vastaa Euroopan unionin tietosuojatasoa.

7.2 Scandic Hotels AB on tiedoista vastuussa oleva oikeushenkilö. Noudattaakseen soveltuvia lakeja Scandic Hotels AB voi päivittää jäsenen henkilötietoja. Tässä yhteydessä jäsentä voidaan pyytää vahvistamaan tai päivittämään henkilötietojaan.

7.3 Scandic Hotels AB korjaa tai poistaa jäsenen pyynnöstä häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Jäsenellä on oikeus maksutta ja kerran vuodessa pyytää saada nähtäväkseen häntä koskevat tiedot lähettämällä asiaan liittyen kirjallisen ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun pyynnön Scandic Hotels AB:lle.
Jäsen voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, jolloin Scandic Hotels AB estää tietojen käsittelyn jatkamisen. Suostumuksen peruuttaminen merkitsee kuitenkin, että jäsenyys ei voi enää jatkua ja se lopetetaan.

8. Muut määräykset

8.1Mikäli tämän sopimuksen yksi tai useampi sääntö osoittautuu oikeudellisesti mitättömäksi tai mikäli tämä sopimus osoittautuu epätäydelliseksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Sopimuspuolet korvaavat oikeudellisesti mitättömät tai epätäydelliset säännöt sellaisilla, jotka vastaavat niin pitkälti kuin mahdollista sopimussäännön syytä ja tarkoitusta

8.2 Scandicin vahingonkorvausvastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka aiheutuvat yksinomaan Jäsenelle pisteiden käytöstä yksinomaan Scandic-hotelleissa. Scandicin yhteistyökumppaneiden pisteiden käyttöä koskevat kunkin yhteistyökumppanin ohjelman ehdot.

8.3 Jäsenehdoissa voi olla paikallisia eroavuuksia johtuen asiaankuuluvan maan pakottavasta lainsäädännöstä. Tällaisista eroavuuksista kunkin maan osalta on tietoa osoitteessa scandichotels.fi.

8.4 Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia ja niitä tulkitaan Ruotsin lain mukaisesti, lukuun ottamatta muiden maiden pakottavien lakien määräyksiä. Scandic-ohjelmasta johtuvat tai siihen liittyvät riitatapaukset käsitellään yksinomaan ruotsalaisten tuomioistuinten tuomiovallan alaisena.

8.5 Scandic-ohjelmaa koskevien tiedustelujen osalta pyydämme ottamaan yhteyttä Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun, 0200 81800 (0,42€/min + pvm/mpm).

8.6 Scandicin varaus- ja asiakaspalvelun sähköposti- sekä postiosoitteen löydät osoitteesta scandichotels.fi.

8.7 Scandic ei vastaa mahdollisista painovirheistä.