Scandic Friends -jäsenehdot11.6.2024 alkaen voimassaolevat jäsenehdot

1. Yleiset jäsenyyttä koskevat määräykset
2. Pisteiden ansaitseminen
3. Scandicin yhteistyökumppanit
4. Pisteiden käyttäminen
5. Scandic Go
6. Jäsentason saavuttaminen
7. Henkilötietojen käsittely
8. Muut säännöt ja ehdot

1. YLEISET JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1.1 Scandic Friends -jäsenyys on maksuton. Scandicin kanta-asiakasohjelman (jäljempänä “Scandic Friends”) jäsenyyteen vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä. Scandic Friends -jäsenyys merkitsee sopimussuhdetta Scandic Hotels AB:n (organisaationumero 556299-1009), joka on ruotsalainen osakeyhtiö ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Sveavägen 167, 102 33 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä ”Scandic”), ja sinun (jäljempänä ”Jäsen”) välillä. Jäsenyyttä ja jäsenkorttia ei voida myöntää yrityksille tai muille oikeushenkilöille. Kutakin jäsenyyttä kohden voidaan rekisteröidä vain yksi henkilö. Vain yksi huoneessa yöpyvä Jäsen huonetta kohden voi ansaita pisteitä ja yöpymisiä sekä saada edut yöpyessään.

1.2 "Etu" mainitaan Scandic Friends -jäsenehdoissa. "Etu" viittaa etuihin, jotka ovat saatavilla vain Scandic Friends -jäsenille. Edut voivat olla kiinteitä ja ne voidaan ilmoittaa jäsenelle (esim. nykyiseen tasoon liittyvät tasoedut, palkintoyöpymiset ja muut), mutta ne voivat olla myös ennalta arvaamattomia (esim. yllätykset, haasteet, jäsentapahtumat ja muut).

1.3 Scandic Friends -ohjelmaan osallistumista koskevat nämä ehdot ja on Jäsenen vastuulla lukea ja ymmärtää kaikki nämä ehdot mukaan lukien niiden mahdolliset muutokset. Nämä ehdot ovat voimassa 7.5.2024 alkaen ja korvaavat kaikki aiemmat Scandicin kanta-asiakkuusohjelman yleiset ehdot.

1.4 Jäsenen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet estääkseen asiattomien henkilöiden pääsyn jäsenkorttiin, jäsennumeroon ja/tai salasanaan.

1.5 Jos jäsen kadottaa jäsenkorttinsa tai jos hänen yhteystietonsa muuttuvat, jäsenen tulee ottaa yhteyttä Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun kohdassa 8.4 kuvatuilla yhteystiedoilla.

1.6 Scandic Friends -ohjelma on voimassa toistaiseksi, ja Scandic pidättää itsellään oikeuden lopettaa Scandic Friends -ohjelman ilmoittamalla tästä Jäsenelle kuusi kuukautta etukäteen.

1.7 Scandic pidättää oikeuden muuttaa Scandic Friends -ohjelman ehtoja. Scandic ilmoittaa, jos muutokset ovat luonteeltaan merkittäviä tai jäsenten kannalta epäedullisia. Jäsenille ilmoitetaan vähintään yhden Scandic Friends -ohjelman tiedotuskanavan kautta eli nettisivun, sähköpostin, tekstiviestin tai postin välityksellä. Scandic pyrkii kaikin tavoin tiedottamaan ehtojen muutoksista ajoissa.

1.8 Scandic pidättää itsellään oikeuden, täysin oman harkintansa mukaisesti, peruuttaa jäsenyyden Scandic Friends -ohjelmassa, mikäli jäsenyyttä on väärinkäytetty. Tällaiseen jäsenyyden peruuttamiseen voi liittyä myös pisteiden menetys. Tällainen väärinkäyttö voi olla esimerkiksi halventavaa tai epäkunnioittavaa käyttäytymistä Scandicia tai sen yhteistyökumppaneita kohtaan, rikollista toimintaa, yleisesti moraalitonta tai epäeettistä toimintaa, tai näiden ehtojen vastaista toimintaa. Jäsen voi koska tahansa peruuttaa jäsenyytensä lähettämällä sähköpostia Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun memberfi@scandichotels.com.

1.9 Jäsenen vastuulla on ilmoittaa työnantajalleen etukäteen ja tarvittaessa hankkia työnantajansa etukäteissuostumus, jos hän aikoo ansaita Scandic Friends -ohjelman pisteitä työnantajan maksamien pisteisiin oikeuttavien ostojen perusteella. Liikematkojen aikana tai yhteydessä, esimerkiksi työnantajan maksamista hotelliyöpymisistä, ansaittuja pisteitä ei voi käyttää yksityisiin tarkoituksiin ilman työnantajan etukäteissuostumusta. Scandic ei ole missään olosuhteissa vastuussa millään tavoin siitä, että Jäsen jättää ilmoittamatta työnantajalleen ja/tai hankkimatta tämän suostumuksen.

1.10 Jos Jäsen käyttää työmatkan yhteydessä ansaitsemiaan pisteitä yksityisiin tarkoituksiin, tällainen käyttö voi olla tietyissä maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, veronalainen etu tai muulla tavoin verotettavaa. Jäsenen vastuulla on ilmoittaa tästä työnantajalle ja/tai asiaankuuluville viranomaisille ja maksaa kaikki tällaiseen käyttöön soveltuvat verot ja maksut. Scandicilla ei tältä osin ole mitään vastuuta Jäsenelle määrättävistä veroista tai verovelvollisuuksista.

1.11 Scandic Go -hotelleihin sovelletaan erityismääräyksiä pisteiden ansaitsemiseen ja käyttöön liittyen, ks. kohta 5. Varausehdoissa määritellyt säännöt ovat voimassa kaikissa muissa Scandic-hotelleissa. 

2. PISTEIDEN ANSAITSEMINEN

2.1 Pisteitä ja niihin oikeuttavia yöpymisiä (katso kohta 2.5) voi ansaita siitä päivästä lähtien, kun on rekisteröitynyt Scandic Friends -jäseneksi.

2.2 Jäsen ansaitsee jäsentasoa ei-nostavia pisteitä käyttämällä Scandic Friends MasterCard -korttia sekä valittujen yhteistyökumppaniemme kautta. Hän voi myös käyttää jäsentasoa ei-nostavia pisteitä, mutta ne eivät nosta jäsentasoa.

2.3 Jäsen ansaitsee jäsentasoa nostavia pisteitä pisteisiin oikeuttavista yöpymisistä (katso kohta 2.5), rahan käytöstä (ei sis. ALV:a, alennuksia eikä kuponkeja), joka veloitetaan jäsenen huoneen laskulta yöpymisen tai tapahtuman aikana sekä valitsemalla ylimääräiset pisteet ravintolakupongin sijaan. Rahan käyttö sisältää rahan käytön majoitukseen, ruokaa ja juomiin, Shopiin, hotellin lisäpalveluihin sekä muihin palveluihin pisteisiin oikeuttavina yöpymisinä. Jäsentasoa nostavat pisteet antavat jäsenelle mahdollisuuden nostaa jäsentasoaan (Level). Vaikka jäsen hyödyntäisikin jäsentasoa nostavat pisteensä, ne lasketaan mukaan jäsentason nostamiseen.

Pisteitä ansaitakseen jäsenen on ilmoitettava jäsennumeronsa varauksen yhteydessä ja näytettävä jäsenkorttinsa ja henkilötodistuksensa kirjautuessaan sisään Scandic-hotelliin. Jäsentasoa nostavia pisteitä annetaan vain yhdelle Scandic Friends -jäsenelle huonetta kohden ja yhdestä huoneesta pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä kohden (katso kohta 2.5).

2.4 Jäsentasoa nostavat pisteet lasketaan rahallisen arvon ja jäsenen nykyisen jäsentason (Level) perusteella (katso taulukko 1) alennukset ja lahjakortit vähennettynä ja ilman arvonlisäveroa. Jäsenen ansaitsemat pisteet lasketaan kertomalla pisteisiin oikeuttavan yöpymisen kustannukset (katso kohta 2.3) kertoimella, joka löytyy taulukosta 1.

Esimerkki: Jos ostosumma on yhteensä (ilman arvonlisäveroa) 100 euroa ja jäsentaso on Level 1, kertomiseen käytetään kerrointa 20, jolloin pisteitä tulee 2 000.

Tasokohtainen ansaintakerroin 1 2 3 4 5 6 7
1 SEK/DKK/NOK 2 2 2 2,5 2,5 3 3
1 EUR 20 20 20 25 25 30 30
1 PLN 6 6 6 7,5 7.5 9 9

2.5 ”Pisteisiin oikeuttava yöpyminen” tarkoittaa, että jäsen ansaitsee jäsentasoa nostavia pisteitä ja muita yöpymiseen liittyviä jäsenetuja. Jäsentasoa nostavia pisteitä voi ansaita majoituksesta ja ne voi käyttää hotellissa. Jos yö ei ole pisteisiin oikeuttava, jäsen ei saa jäsentasoa nostavia pisteitä eikä muita  jäsenetuja yöpymisen aikana.

”Pisteisiin oikeuttava yö” on ansaittu yö, joka nostaa jäsentasoa kohti tasoa 7, johon vaaditaan 100 pisteisiin oikeuttavaa yötä. Jos yö ei ole pisteisiin oikeuttava, sitä ei lasketa mukaan näihin sataan Level 7 -tasolle vaadittuun yöhön.

Useimmat hotelliyöt, jotka on varattu Scandicin nettisivun/sovelluksen kautta, suoraan Scandic-hotellista, Scandicin varaus- ja asiakaspalvelusta tai valittujen verkkomatkatoimistojen kautta, oikeuttavat pisteisiin. Scandic pidättää oikeuden päättää ja muuttaa aika ajoin, mitkä yöt oikeuttavat pisteisin edellä mainitulla tavalla. Jäsenen on oltava rekisteröityneenä majoittuvaksi vieraaksi hotelliin, jotta hän ansaitsee pisteisiin oikeuttavia yöpymisiä ja jäsentasoa nostavia pisteitä. Poikkeukset ovat pääasiassa erikoishintaisia huonehintoja ja muulta kuin Scandicin omien varauskanavien kautta varattuja öitä (esim. Bookings.com ja Hotels.com).

2.6 Pisteisiin oikeuttava yöpyminen antaa jäsenelle eri määrän jäsentasoa nostavia pisteitä hänen nykyisen jäsentasonsa (Level) mukaan (katso taulukko 1).

2.7 Ryhmävarauksiin ja kuukausilaskulla maksettaviin varauskiintiöihin sovelletaan erityisiä varausehtoja liittyen jäsentasoa nostavien pisteiden ansaitsemiseen sekä jäsenetujen ansaitsemiseen.

2.8 Jäsentasoa nostavia pisteitä ei myönnetä, jos yöpyminen perutaan syistä, joihin Scandic tai Scandicin yhteistyökumppanit eivät voi vaikuttaa.

2.9 Jäsenen ansaitsemia jäsentasoa nostavia pisteitä ja jäsentasoa ei-nostavia pisteitä ei voi yhdistää toisen jäsenen tilin kanssa tai siirtää sille. Pisteitä ei voi myydä, periä tai siirtää eikä muutoin vaihtaa maksua vastaan.

2.10 Jäsen ansaitsee jäsentasoa nostavia pisteitä hotellin Shopista, hotellin omista tuotteista ja palveluista sekä ruoasta ja juomista EUR 500/DKK 5 000/NOK 5 000/PLN 2 000/ SEK 5 000 asti per yö, kun ostokset lisätään huonelaskulle. Jäsen voi myös maksaa muiden vieraiden puolesta, kunhan ostokset veloitetaan huonelaskulle.

2.11 Hotellista uloskirjautumisen jälkeen voi kulua jopa 10 päivää ennen kuin pisteet rekisteröityvät jäsenen tilille. Jos Scandic-jäsentilille on annettu pisteitä virheellisesti, Scandic voi poistaa ne jälkikäteen.

2.12 Kaikki pisteet (jäsentasoa nostavat ja jäsentasoa ei-nostavat pisteet) ovat voimassa ja voidaan lunastaa/käyttää 3 vuoden kuluessa uloskirjautumispäivästä. Pisteet vanhenevat 3 vuoden kuluttua saman kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin ne ansaittiin.

Esimerkki: 6.3.2023 ansaitut pisteet vanhenevat 31.3.2026, ja 22.6.2019 ansaitut pisteet vanhenevat 30.6.2022.

2.13 Jäsentasoa nostavat pisteet nostavat jäsentasoa kuluvana jäsenvuonna (enintään 12 kuukautta). Kaikki kuluvana jäsenvuonna ansaitut jäsentasoa nostavat pisteet nostavat jäsentasoa, vaikka pisteet käytettäisiinkin.

2.14 Jäsen voi tarkastella tilinsä tietoja osoitteessa www.scandichotels.fi/scandicfriends


3. SCANDICIN YHTEISTYÖKUMPPANIT

3.1 Tietyissä tilanteissa jäsentasoa nostavia ja jäsentasoa ei-nostavia pisteitä voi ansaita ja hyödyntää Scandicin yhteistyökumppaneilla kunkin yhteistyökumppanin sääntöjen ja ehtojen mukaan. Lisätietoa yhteistyökumppaneistamme, eduista ja tarjouksista on Scandic Friends -yhteistyökumppanisivuilla.

3.2 Scandic Friends -jäsen ei voi vaatia pisteiden tai etujen hyvittämistä, jos Scandic Friendsin ja yhteistyökumppaniyrityksen välinen yhteistyösopimus on muuttunut.

3.3 Vain jäsen henkilökohtaisesti voi hyödyntää etuja, ja edut koskevat ainoastaan huonetta, jossa jäsen yöpyy. Jäsenen on annettava henkilökohtainen Scandic Friends -jäsennumeronsa yhteistyökumppanitarjousten hyödyntämiseksi. Scandic ei vastaa jäsennumeroiden asiattoman käytön seurauksista.

3.4 Scandic ei vastaa jäsenen ja Scandicin yhteistyökumppanin välisistä sopimuksista.

3.5 Mikäli jäsen hyödyntää pisteitä Scandicin yhteistyökumppanin tarjoamiin palveluihin, kyseisen yhteistyökumppaninen yleisiä ehtoja sovelletaan pisteiden hyödyntämiseen.4. PISTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

4.1 Jäsen voi hyödyntää jäsentasoa nostavia ja jäsentasoa ei-nostavia pisteitä sisäisiin hotellipalveluihin ja -tuotteisiin, palkintoöihin sekä Scandicin valittujen yhteistyökumppaneiden parissa. Pisteitä ei voi yhdistää alennuksiin, lahjakortteihin tai muihin tarjouksiin, ellei toisin selkeästi mainita.

4.2 Scandicin ostoehtoja ja -sääntöjä sovelletaan kaikkiin pisteiden lunastusostoihin.
Jos lunastetut pisteet ovat vanhentuneet, ne katsotaan kulutetuiksi, eikä niitä hyvitetä.

4.3 Jäsen voi maksaa sisäisiä hotellipalveluja ja -tuotteita jäsentasoa nostavilla ja jäsentasoa ei-nostavilla pisteillä. Yksityiskohtaiset säännöt ovat osoitteessa www.scandichotels.fi/scandicfriends.

4.4 Palkintoyö on hotelliyö, jonka jäsen voi maksaa pisteillä joko kokonaan tai osittain. Sekä jäsentasoa nostavia että jäsentasoa ei-nostavia pisteitä voidaan hyödyntää palkintoyön varaamiseen Scandic-hotellista.

4.5 Palkintoyöt ovat varattavissa hotellin varaustilanteen mukaan. Huoneiden saatavuus voi olla rajoitettua tietyissä hotelleissa tiettyinä aikoina.

4.6 Jäsen ei voi ansaita pisteitä siitä palkintoyön osasta, joka maksetaan jäsentasoa nostavilla pisteillä. Jäsen voi kuitenkin ansaita jäsentasoa nostavia pisteitä yöpymisen aikaisista kustannuksista (katso kohta 2.3) sekä osittain rahalla maksetuista ostoksista.

4.7 Palkintoyö nostaa jäsentasoa (Level), kun jäsenen ansaitsemien pisteisiin oikeuttavien öiden kokonaismäärä saavuttaa seuraavan tason vaatimuksen (Level 7).

4.8 Palkintoyön varaamiseksi jäsenellä pitää olla riittävä määrä jäsentasoa nostavia ja/tai jäsentasoa ei-nostavia pisteitä tilillään ja hänen on esitettävä jäsennumeronsa. Palkintoöitä voi varata vain Scandicin omien myyntikanavien kautta. Palkintoöiden hinnat näkyvät varaushetkellä Scandicin nettisivulla. Palkintoöiden hinnat vaihtelevat päivän sekä hotellikategorian mukaan. Kun palkintoyö on varattu, jäsenen tililtä veloitetaan hotellikategoriaa ja mahdollista lisäkategoriaa tai muuta vastaava määrä pisteitä. Hotellien vaatimat pistemäärät ovat osoitteessa www.scandichotels.fi/scandic-friends.

4.9 Palkintoyö on varattava jäsenen toimesta, ja se on voimassa kahdelle henkilölle kahden hengen Standard-huoneessa. Jäsen voi myös lahjoittaa palkintoyön kohdan 4.11 mukaisesti.

4.10 Palkintoyöt voi varata 12 kuukautta ennen saapumispäivää. Jos varaus perutaan Scandicin peruutusehtojen mukaisesti, jäsenen tililtä veloitetut pisteet voidaan siirtää takaisin samalle tilille. Jos jäsen tekee varauksen pisteillä, jotka vanhenevat ennen saapumista, ja peruu sitten varauksen tai tekee uuden varauksen, pisteitä ei palauteta. Niin kutsutuissa ”no show” -tapauksissa pisteet katsotaan käytetyiksi. Nämä säännöt koskevat kaikkia lunastettuja pisteitä – ei vain majoitusta varten lunastettuja pisteitä. Katso kohdasta 4.11, miten palkintoyön voi antaa lahjaksi.

4.11 Jäsen voi antaa palkintoyön toiselle. Sen voi varata Scandicin varaus- ja asiakaspalvelusta (katso yhteystiedot kohdasta 8.5). Palkintoyön voi varata 12 kuukautta ennen saapumispäivää. Varauksen ajankohtaa voidaan muuttaa. Jos varaus perutaan, pisteitä ei palauteta. Niin kutsutuissa ”no show” -tapauksissa pisteet katsotaan käytetyiksi. Palkintoyöpymisiä ei saa myydä eteenpäin.

4.12 Jäsen voi maksaa palkintoyön yhdistämällä pisteitä ja rahaa. Pisteillä maksettavasta osuudesta ei anneta jäsentasoa nostavia pisteitä. Rahalla maksettavasta osuudesta annetaan uusia jäsentasoa nostavia pisteitä. Kun jäsen maksaa pisteiden ja rahan yhdistelmällä, muita tarjouksia, alennuksia, lahjakortteja tai yhdistelmiä ei voi hyödyntää. Niin kutsuttu ”osamaksettu” palkintoyö lasketaan mukaan alkuperäisen pisteiden haltijan jäsentason nostamiseen, kun hänen kaikki hotelliyöpymisensä lasketaan yhteen.


5. SCANDIC GO

5.1 Jäsentasoa nostavien ja jäsentasoa ei-nostavien pisteiden ansaitsemiseen ja hyödyntämiseen Scandic Go -hotelleissa sovelletaan seuraavia sääntöjä. Ne korvaavat soveltuvin osin edellä esitetyt säännöt.

5.2 Jäsen ansaitsee jäsentasoa nostavia pisteitä pisteisiin oikeuttavista yöpymisistä (katso kohta 2.5).

5.3 Jäsen ei ansaitse jäsentasoa nostavia pisteitä ruoasta ja juomista eikä hotellin omien tuotteiden tai palveluiden ostoista Scandic Go -hotelleissa.

5.4 Jäsen voi hyödyntää jäsentasoa nostavia sekä jäsentasoa ei-nostavia pisteitä palkintoöiden varaamiseen Scandic Go -hotelleista. Jäsen ei kuitenkaan voi käyttää pisteitä mihinkään muuhun kuin tähän tarkoitukseen. Pisteitä ei esimerkiksi voi käyttää ruoan ja juomien ostamiseen.

5.5 Jäsenyyteen liittyvät muut edut eivät ole voimassa Scandic Go -hotelleissa. Et esimerkiksi saa lahjakorttia tai ylimääräisiä pisteitä lahjakorttien sijaan jokaisesta yöpymiseen sisältyvästä yöstä.


6.JÄSENTASON SAAVUTTAMINEN

6.1 Pisteisiin oikeuttava kausi on yksi jäsenvuosi, 12 kuukautta, alkaen päivästä, jolloin jäsen liittyi Scandic Friends -ohjelmaan, ja päättyen saman kuukauden viimeiseen päivään seuraavana vuonna. Tämän 12 kuukauden jakson aikana ansaitut yöpymiset / jäsentasoa nostavat pisteet ratkaisevat sen, jääkö jäsen nykyiselle jäsentasolle vai muuttuuko hänen jäsentasonsa. Mahdollinen jäsentason nouseminen tapahtuu aina jokaisen maksutapahtuman jälkeen. Nykyisen jäsentason uusiminen tai jäsentason laskeminen tapahtuu kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

6.2 Scandic Friends -ohjelman uudet jäsenet aloittavat Level 1 -tasolta (ensimmäinen jäsentaso). Jäsentaso nousee, kun jäsenen Scandic-tilille on rekisteröity uuden jäsentason vaatima määrä pisteisiin oikeuttavia yöpymisiä (katso kohta 2.4) tai jäsentasoa nostavia pisteitä (katso kohta 2.3). Jäsentaso ei nouse majoituksen aikana. Hotellista uloskirjautumisen jälkeen voi kestää jopa 10 päivää ennen kuin pisteet tai yöt rekisteröityvät jäsenen Scandic-tilille ja seuraavalle jäsentasolle (Level) nouseminen on mahdollista.

6.3 Level 2
Scandic Friends Level 2 myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 5 000 jäsentasoa nostavaa pistettä, jotka on kerätty 12 kuukauden eli jäsenvuoden aikana.

6.4 Level 3
Scandic Friends Level 3 myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 10 000 jäsentasoa nostavaa pistettä, jotka on kerätty 12 kuukauden eli jäsenvuoden aikana.

6.5 Level 4
Scandic Friends Level 4 myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 25 000 jäsentasoa nostavaa pistettä, jotka on kerätty 12 kuukauden eli jäsenvuoden aikana.

6.6 Level 5
Scandic Friends Level 5 myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 100 000 jäsentasoa nostavaa pistettä, jotka on kerätty 12 kuukauden eli jäsenvuoden aikana.

6.7 Level 6
Scandic Friends Level 6 myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 250 000 jäsentasoa nostavaa pistettä, jotka on kerätty 12 kuukauden eli jäsenvuoden aikana.

6.8 Level 7
Scandic Friends Level 7 myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 400 000 jäsentasoa nostavaa pistettä tai 100 pisteisiin oikeuttavaa yötä, jotka on kerätty 12 kuukauden eli jäsenvuoden aikana.

 Jäsentaso 1 2 3 4 5 6 7
Pisteet 0 5 000 10 000 25 000 100 000 250 000 400 000
Yöt - - - -

- - 100


7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

7.1 Scandic Friends -jäsenyys edellyttää henkilötietojesi käsittelyä näissä säännöissä ja ehdoissa sekä Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Scandic vastaa jäsenen henkilötietojen käsittelystä Scandic Friends -kanta-asiakasohjelmassa.

7.2 Scandic suosittelee, että jäsen tutustuu säännöllisesti Tietosuojaselosteeseen ymmärtääkseen, millä tavoin Scandic käsittelee jäsenen henkilötietoja hallinnoidakseen jäsenyyttä sekä jäsenen oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista ilmoitetaan jäsenelle, ja uusi tietosuojaseloste julkaistaan Scandicin nettisivuilla.


8. MUUT SÄÄNNÖT JA EHDOT

8.1 Mikäli tämän sopimuksen yksi tai useampi ehto osoittautuu oikeudellisesti pätemättömäksi tai mikäli tämä sopimus osoittautuu epätäydelliseksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Sopimuspuolet korvaavat oikeudellisesti pätemättömät tai epätäydelliset ehdot sellaisilla ehdoilla, jotka vastaavat niin pitkälti kuin mahdollista osapuolien sopimuksen mukaista tarkoitusta.

8.2 Jos varaat yöpymisen muualla kuin Suomessa, Scandic Friends -ohjelmaa koskevat paikalliset poikkeukset saattavat olla voimassa kyseisen maan pakottavan lainsäädännön mukaan.

8.3 Näihin sääntöihin ja ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia, ja niitä tulkitaan Ruotsin lain mukaisesti. Scandic Friends -ohjelmasta johtuvat tai siihen liittyvät riitatapaukset käsitellään yksinomaan ruotsalaisten tuomioistuinten tuomiovallan alaisena.

8.4 Scandic Friends -ohjelmaa koskevien tiedustelujen osalta pyydämme ottamaan yhteyttä Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun:
Suomi: +358 200 81 800 (puhelu on maksullinen: 0,65 €/min + pvm/mpm)
Ruotsi: +46 8 517 517 00
Norja: +47 23 15 50 00
Tanska: +45 33 48 04 00
Pohjoismaiden ulkopuolella: +46 8 517 517 20

Scandicin varaus- ja asiakaspalvelun sähköposti- sekä postiosoitteet löydät osoitteesta nettisivuiltamme.

8.5 Scandic ei vastaa mahdollisista kirjoitusvirheistä.

10.6.2024 asti voimassa olevat jäsenehdot

  1. Yleiset jäsenyyttä koskevat määräykset
  2. Pisteiden ansaitseminen
  3. Scandicin yhteistyökumppanit
  4. Pisteiden käyttäminen
  5. Scandic Go
  6. Jäsenyystasot
  7. Henkilötietojen käyttäminen
  8. Muut ehdot

1. Yleiset jäsenyyttä koskevat määräykset

1.1 Scandicin kanta-asiakasohjelman (jäljempänä “Scandic Friends”) jäsenyyteen vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä. Scandic Friends -jäsenyys merkitsee sopimussuhdetta Scandic Hotels AB:n (organisaationumero 556299-1009), joka on ruotsalainen osakeyhtiö ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Sveavägen 167, 102 33 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä ”Scandic”), ja sinun (jäljempänä ”Jäsen”) välillä. Jäsenyyttä ja jäsenkorttia ei voida myöntää yrityksille tai muille oikeushenkilöille. Kutakin jäsenyyttä kohden voidaan rekisteröidä vain yksi henkilö. Vain yksi huoneessa yöpyvä Jäsen huonetta kohden voi ansaita pisteitä ja yöpymisiä sekä saada edut yöpyessään.

1.2 Scandic Friends -ohjelmaan osallistumista koskevat nämä ehdot ja on Jäsenen vastuulla lukea ja ymmärtää kaikki nämä ehdot mukaan lukien niiden mahdolliset muutokset. Nämä ehdot korvaavat kaikki aiemmat Scandicin kanta-asiakkuusohjelman yleiset ehdot.

1.3 Jäsen sitoutuu varmistamaan, että kukaan oikeudeton henkilö ei saa haltuunsa Jäsenen jäsenkorttia, jäsennumeroa ja/tai salasanaa.

1.4 Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun tulee ottaa välittömästi yhteyttä kirjallisesti, jos jäsenkorttisi katoaa tai jos yhteystietosi muuttuvat. Scandic ei ole vastuussa mistään Jäsenen informoimatta jäämisestä, mikäli oikeita yhteystietoja ei ole ilmoitettu.

1.5 Scandic Friends -ohjelma on voimassa toistaiseksi, ja Scandic pidättää itsellään oikeuden lopettaa Scandic Friends -ohjelman ilmoittamalla tästä Jäsenelle kuusi kuukautta etukäteen.

1.6 Scandic pidättää itsellään oikeuden muuttaa Scandic Friends -ohjelman ehtoja ilmoittamalla tästä Jäsenelle vähintään yhden Scandic Friends -ohjelman tiedotuskanavan eli toisin sanoen internetsivuston, sähköpostin, tekstiviestin tai postin kautta. Scandic pyrkii kaikin kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin ilmoittamaan näiden ehtojen muutoksista hyvissä ajoin etukäteen, mutta Scandic ei ole millään tavoin vastuussa, jos näin ei tapahdu.

1.7 Scandic pidättää itsellään oikeuden, täysin oman harkintansa mukaisesti, peruuttaa jäsenyyden Scandic Friends -ohjelmassa, mikäli jäsenyyttä on väärinkäytetty. Tällaiseen jäsenyyden peruuttamiseen voi liittyä myös pisteiden menetys. Tällainen väärinkäyttö voi olla esimerkiksi halventavaa tai epäkunnioittavaa käyttäytymistä Scandicia tai sen yhteistyökumppaneita kohtaan, rikollista toimintaa, yleisesti moraalitonta tai epäeettistä toimintaa, tai näiden ehtojen vastaista toimintaa. Jäsen voi koska tahansa peruuttaa jäsenyytensä lähettämällä sähköpostia Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun memberfi@scandichotels.com.

1.8 Jäsenen vastuulla on ilmoittaa työnantajalleen etukäteen ja tarvittaessa hankkia työnantajansa etukäteissuostumus, jos hän aikoo ansaita Scandic Friends -ohjelman pisteitä työnantajan maksamien pisteisiin oikeuttavien ostojen perusteella. Liikematkojen aikana tai yhteydessä, esimerkiksi työnantajan maksamista hotelliyöpymisistä, ansaittuja pisteitä ei voi käyttää yksityisiin tarkoituksiin ilman työnantajan etukäteissuostumusta. Scandic ei ole missään olosuhteissa vastuussa millään tavoin siitä, että Jäsen jättää ilmoittamatta työnantajalleen ja/tai hankkimatta tämän suostumuksen.

1.9 Jos Jäsen käyttää työnsä yhteydessä ansaitsemiaan pisteitä yksityisiin tarkoituksiin, tällainen käyttö voi olla tietyissä maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, veronalainen etu tai muulla tavoin verotettavaa. Jäsenen vastuulla on ilmoittaa tästä työnantajalle ja/tai asiaankuuluville viranomaisille ja maksaa kaikki tällaiseen käyttöön soveltuvat verot ja maksut. Scandicilla ei tältä osin ole mitään vastuuta Jäsenelle määrättävistä veroista tai verovelvollisuuksista.

1.10 Pisteitä ei voi ansaita tai lunastaa sellaisissa maissa, joissa paikalliset lait tämän kieltävät tai tätä rajoittavat.

1.11 Scandic Go -hotelleihin sovelletaan erityismääräyksiä pisteiden ansaitsemiseen ja käyttöön liittyen, ks. kohta 5.

Sivun alkuun

2. Pisteiden ansaitseminen

2.1 Pisteitä ja niihin oikeuttavia yöpymisiä (katso kohta 2.5) voi ansaita siitä päivästä lähtien, kun on rekisteröitynyt Scandic Friends -jäseneksi.

2.2 Jäsen ansaitsee bonuspisteitä tekemällä varauksen nettisivuillamme tai valittujen yhteistyökumppaniemme kautta. Hän voi myös käyttää bonuspisteitä, mutta ne eivät nosta jäsenyystasoa.

2.3 Jäsen ansaitsee pisteitä pisteisiin oikeuttavista yöpymisistä (katso kohta 2.5), ruoasta ja juomasta sekä lisäpalveluista (hotellin omat tuotteet ja palvelut), kun ostokset lisätään huonelaskuun (pl. alkoholi). Pisteet antavat jäsenelle mahdollisuuden nostaa jäsenyystasoaan (Level). Vaikka jäsen käyttäisi peruspisteensä, ne lasketaan mukaan jäsenyystason nostamiseen. Pisteitä ansaitakseen jäsenen on ilmoitettava jäsennumeronsa varauksen yhteydessä ja todistettava jäsenyytensä kirjautuessaan Scandic-hotelliin. Pisteitä annetaan vain yhdelle Scandic Friends -jäsenelle huonetta kohden ja yhdestä huoneesta pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä kohden (katso kohta 2.5).

2.4 Pisteet lasketaan rahallisen arvon ja jäsenen nykyisen jäsenyystason (Level) perusteella (katso taulukko 1) alennusten ja käytettyjen kuponkien jälkeen ja ilman arvonlisäveroa. Pisteisiin oikeuttavan yöpymisen kustannukset (kohdan 2.3 mukaan) kerrotaan kertoimella, joka löytyy taulukosta 1, jäsenen ansaitsemien pisteiden laskemiseksi. Esimerkki: Ostosumma on yhteensä (ilman arvonlisäveroa) 100 euroa ja jäsenyystaso on Level 1. Kertomiseen käytetään kerrointa 20, jolloin pisteitä tulee 2000.

  EUR SEK NOK DKK PLN
Level 1 20 2 2 2 6
Level 2 20 2 2 2 6
Level 3 25 2,5 2,5 2,5 7,5
Top Level 25 2,5 2,5 2,5 7,5

2.5 Pisteisiin oikeuttava yöpyminen tarkoittaa sitä, että jäsen ansaitsee yöpymisiä ja pisteitä, jotka nostavat jäsenyystasoa (Level), ja muita yöpymiseen liittyviä jäsenetuja. Useimmat yöpymiset, jotka on varattu Scandicin nettisivujen, sovelluksen tai asiakaspalvelun kautta, suoraan Scandic-hotellista tai valittujen verkkomatkatoimistojen kautta, oikeuttavat pisteisiin. Jäsenen on oltava rekisteröityneenä majoittuvaksi vieraaksi hotelliin, jotta hän ansaitsee pisteisiin oikeuttavia yöpymisiä ja pisteitä.

2.6 Pisteisiin oikeuttava yöpyminen antaa jäsenelle eri määrän pisteitä hänen nykyisen jäsenyystasonsa (Level) mukaan (katso taulukko 1).

2.7 Hotelliyöpymisiä, jotka varataan kolmannen osapuolen (esim. sivuston Hotels.com tai Booking.com kautta) tai muun matkanjärjestäjän kautta tai ryhmävarauksina, ei lasketa pisteisiin oikeuttaviksi yöpymisiksi eikä niistä anneta yöpymiseen liittyviä jäsenetuja.

Yöpyessään ryhmävarauksella, jonka varaus täyttää pisteisiin oikeuttavan yöpymisen ehdot, jäsen ansaitsee tiettyjä poikkeustapauksia lukuun ottamatta yhden jäsenyystasoa nostavan yön sekä kiinteän 2 000 bonuspistettä per yö. Edellä mainitun kiinteän pistemäärän lisäksi jäsen ei voi ansaita enempää pisteitä esimerkiksi ruoasta ja juomasta.

2.8 Jäsenellä on oikeus jäsenyystasoonsa (Level) liittyviin jäsenetuihin vain silloin, kun hän varaa pisteisiin oikeuttavan yöpymisen (katso kohta 2.5).

2.9 Pisteitä ei anneta, jos yöpyminen perutaan syistä, joihin Scandic tai Scandicin yhteistyökumppanit eivät voi vaikuttaa.

2.10 Jäsenen ansaitsemia Scandic Friends -pisteitä ei voi yhdistää toisen jäsenen tilin kanssa tai siirtää sille. Pisteitä ei voi myydä, periä tai siirtää eikä niiden omistajaa saa muilla tavoin vaihtaa.

2.11 Jäsen ansaitsee pisteitä hotellin shopista, lisäpalveluista (hotellin omat tuotteet ja palvelut) sekä ruoasta ja juomasta EUR 500/DKK 5 000/NOK 5 000/PLN 2 000/ SEK 5 000 asti per yö, kun ostokset lisätään huonelaskuun. Jäsen voi myös maksaa muiden vieraiden puolesta, kun ostokset lisätään huonelaskuun.

2.12 Hotellista uloskirjautumisen jälkeen voi kestää jopa 10 päivää ennen kuin pisteet rekisteröityvät jäsenen tilille. Jos tilille on annettu pisteitä virheellisesti, Scandic voi poistaa ne jälkikäteen.

2.13 Jäsenyystasoa (Level) nostavat pisteet ovat voimassa 12 kuukauden ajan. Tämän jälkeen ne siirretään jäsenen tilille kulutuspisteiksi. Kulutuspisteet ovat sen jälkeen voimassa vielä 24 kuukautta.

2.14 Pisteet ja bonuspisteet  ovat käytettävissä 36 kuukauden ajan niiden ansaitsemiskuukaudesta lähtien. Pisteet, jotka on ansaittu ennen 23. tammikuuta 2018, ovat käytettävissä 36 kuukautta niiden ansaitsemisvuoden joulukuun 31. päivästä lähtien.

2.15 Jäsen voi tarkastella tilinsä tietoja osoitteessa www.scandichotels.fi/scandicfriends

Sivun alkuun

3. Scandicin yhteistyökumppanit

3.1 Tietyissä tilanteissa pisteitä voi ansaita ja käyttää Scandicin yhteistyökumppaneilla kunkin yhteistyökumppanin ehtojen mukaan. Lisätietoa yhteistyökumppaneistamme, eduista ja tarjouksista on Scandic Friends -jäsensivuilla.

3.2 Scandic Friends -jäsen ei voi vaatia pisteiden tai bonusetujen hyvittämistä, jos Scandic Friendsin ja kumppaniyrityksen välinen yhteistyösopimus on muuttunut.

3.3 Jäsen voi hyödyntää edut vain henkilökohtaisesti. Jäsenen on annettava henkilökohtainen Scandic Friends -jäsennumeronsa yhteistyökumppanien tarjousten hyödyntämiseksi. Scandic ei vastaa jäsennumeron asiattoman käytön seurauksista.

3.4 Scandic ei vastaa jäsenen ja Scandicin yhteistyökumppanin välisistä sopimuksista.

3.5 Pisteiden ansaitsemista yhteistyökumppaneilla koskee paikallinen lainsäädäntö, joka voi kieltää sen tai rajoittaa sitä.

Sivun alkuun

4. Pisteiden käyttäminen

4.1 Jäsen voi käyttää pisteitä sisäisiin hotellipalveluihin ja -tuotteisiin, palkintoöihin ja Scandicin valituilla yhteistyökumppaneilla. Pisteitä ei voi yhdistää alennuksiin, kuponkeihin tai muihin tarjouksiin, ellei toisin selkeästi mainita.

4.2 Jäsen voi maksaa sisäisiä hotellipalveluja ja -tuotteita pisteillä. Yksityiskohtaiset säännöt ovat osoitteessa www.scandichotels.fi/scandicfriends

4.3 Palkintoyö on hotelliyöpyminen, jonka jäsen voi maksaa pisteillä joko kokonaan tai osittain. Palkintoöiden varaamiseen Scandic-hotelleista voi käyttää sekä pisteitä että bonuspisteitä.

4.4 Palkintoyöt ovat varattavissa hotellin varaustilanteen mukaan. Huoneiden saatavuus voi olla rajoitettua tietyissä hotelleissa tiettyinä aikoina.

4.5 Jäsen ei voi ansaita pisteitä siitä palkintoyön osasta, joka maksetaan pisteillä. Jäsen voi kuitenkin ansaita pisteitä yöpymisen aikaisista kustannuksista (katso kohta 2.3) sekä osittain rahalla maksetuista ostoksista.

4.6 Palkintoyöt nostavat jäsenyystasoa (Level), kun lasketaan jäsenen hotelliyöpymisten kokonaismäärä.

4.7 Jäsen ansaitsee bonuspisteitä varauksista, jotka tehdään nettisivuillamme (katso kohta 2.2).

4.8 Palkintoyön varaamiseksi jäsenellä pitää olla riittävä määrä pisteitä tilillään ja hänen on esitettävä jäsennumeronsa. Palkintoyön voi varata vain Scandicin oman myyntikanavan kautta. Kun palkintoyö on varattu, jäsenen tililtä veloitetaan hotellikategoriaa vastaava määrä pisteitä. Hotellien vaatimat pistemäärät ovat osoitteessa täältä.

4.9 Palkintoyö on varattava jäsenen toimesta ja se on voimassa kahdelle henkilölle kahden hengen standard-huoneessa.

4.10 Palkintoyön voi varata 12 kuukautta ennen saapumispäivää. Jos varaus perutaan Scandicin peruutusehtojen mukaisesti (katso hinnat ja varausehdot), tililtä veloitetut pisteet voidaan siirtää takaisin samalle tilille. Jos jäsen tekee varauksen pisteillä, jotka vanhenevat ennen saapumista, ja peruu sitten varauksen, pisteitä ei palauteta. Niin kutsutuissa ”no show” -tapauksissa pisteet katsotaan käytetyiksi. Katso kohdasta 4.11 miten palkintoyön voi antaa lahjaksi.

4.11 Jäsen voi antaa palkintoyön toiselle. Sen voi varata Scandicin asiakaspalvelusta. Varaus voidaan tehdä jopa 12 kk ennen saapumispäivää. Varauksen ajankohtaa voidaan muuttaa. Jos varaus perutaan, pisteitä ei palauteta. Jos varaus on niin kutsuttu ”no-show”, pisteet katsotaan käytetyiksi. Palkintoyöpymisiä ei saa myydä eteenpäin.

4.12 Jäsen voi maksaa palkintoyön yhdistämällä pisteitä ja rahaa. Pisteillä maksettavasta osuudesta ei anneta pisteitä. Rahalla maksettavasta osuudesta annetaan uusia pisteitä. Kun jäsen maksaa pisteiden ja rahan yhdistelmällä, muita tarjouksia, alennuksia, kuponkeja tai yhdistelmiä ei voi hyödyntää. Niin kutsuttu ”osamaksettu” palkintoyö lasketaan mukaan alkuperäisen pisteiden haltijan jäsenyystason nostamiseen, kun hänen kaikki hotelliyöpymisensä lasketaan yhteen.

Sivun alkuun

5. SCANDIC GO

5.1 Pisteiden ansaitsemiseen ja käyttöön Scandic Go -hotelleissa sovelletaan seuraavia määräyksiä, jotka korvaavat soveltuvin osin edellä olevat.

5.2 Jäsen ansaitsee bonuspisteitä varaamalla huoneen internetsivustollamme. Jäsen ansaitsee pisteitä pisteisiin oikeuttavista yöpymisistä (ks. 2.5).

5.3 Jäsen ei ansaitse bonuspisteitä ruuasta ja juomasta tai hotellin omien tuotteiden tai palvelujen ostoista Scandic Go -hotelleissa.

5.4 Jäsen voi käyttää bonuspisteitä varatakseen palkintoöitä Scandic Go -hotelleissa. Jäsen ei kuitenkaan voi käyttää bonuspisteitä muuhun, kuten ruuan tai juoman ostamiseen.

5.5 Scandic Go -hotelleissa ei voi käyttää muita jäsenyyteen liittyviä etuja, kuten kuponkeja tai lisäpisteitä kuponkien sijasta jokaista yövyttyä yötä kohden.

Takaisin ylös

6. JÄSENYYSTASOT

6.1 Tarkasteltavan jakson pituus on aina 12 kuukautta. Tämän 12 kuukauden jakson aikana ansaitut yöpymiset/pisteet ratkaisevat sen, jääkö jäsen nykyiselle jäsenyystasolle vai muuttuuko hänen jäsenyystasonsa. Jäsenyystason nostaminen tapahtuu arkipäivinä. Nykyisen jäsenyystason uusiminen tai jäsenyystason laskeminen tapahtuu kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Kun jäsenen jäsenyystaso (Level) nousee tai laskee, uusi 12 kuukauden jakso alkaa.

6.2 Scandic Friends -ohjelman uudet jäsenet aloittavat Level 1 -tasolta (the first level). Jäsenyystaso nousee, kun jäsenen Scandic-tilille on rekisteröity uuden jäsenyystason vaatima määrä pisteisiin oikeuttavia yöpymisiä (katso kohta 2.4) tai jäsenyystasoa nostavia pisteitä (peruspisteitä, katso kohta 2.3). Jäsenyystaso ei nouse yöpymisen aikana. Hotellista uloskirjautumisen jälkeen voi kestää jopa 10 päivää ennen kuin pisteet tai yöpymiset rekisteröityvät jäsenen Scandic-tilille ja seuraavalle jäsenyystasolle (Level) nouseminen on mahdollista. 

6.3 Level 2

Scandic Friends Level 2 myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 5 pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä tai 12 000 jäsenyystasoa nostavaa pistettä (peruspistettä), jotka on kerätty yhtäjaksoisesti 12 kuukauden aikana.

6.4 Level 3

Scandic Friends Level 3 myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 15 pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä tai 37 000 jäsenyystasoa nostavaa pistettä (peruspistettä), jotka on kerätty yhtäjaksoisesti 12 kuukauden aikana.

6.5 Top Level

Scandic Friends Top Level myönnetään jäsenelle, joilla on vähintään 45 pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä tai 150 000 jäsenyystasoa nostavaa pistettä (peruspistettä), jotka on kerätty yhtäjaksoisesti 12 kuukauden aikana.

6.6 Red Level

Tiedot siitä, miten jäsen saavuttaa Red Level -tason, eivät ole julkisia.

  Level 1 Level 2 Level 3 Top Level

yöt

0 5 15 45

pisteet

0 12 000 37 000 150 000

Sivun alkuun

7. Henkilötietojen käyttäminen

7.1 Scandic Friends -jäsenyys edellyttää henkilötietojesi käsittelyä näissä ehdoissa sekä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Scandic vastaa jäsenten henkilötietojen käsittelystä Scandic Friends -kanta-asiakasohjelmassa.

7.2 Scandic suosittelee, että jäsen tutustuu säännöllisesti tietosuojaselosteen ymmärtääkseen millä tavoin Scandic käsittelee jäsenen henkilötietoja hallinnoidakseen jäsenyyttä sekä jäsenen oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista ilmoitetaan jäsenelle ja uudet ehdot julkaistaan Scandicin internetsivustolla.

Sivun alkuun

8. Muut ehdot

8.1 Mikäli tämän sopimuksen yksi tai useampi ehto osoittautuu oikeudellisesti pätemättömäksi tai mikäli tämä sopimus osoittautuu epätäydelliseksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Sopimuspuolet korvaavat oikeudellisesti pätemättömät tai epätäydelliset ehdot sellaisilla ehdoilla, jotka vastaavat niin pitkälti kuin mahdollista osapuolien sopimuksen mukaista tarkoitusta.

8.2 Scandicin vahingonkorvausvastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka aiheutuvat yksinomaan Jäsenelle pisteiden käytöstä yksinomaan Scandic-hotelleissa. Scandicin yhteistyökumppaneiden pisteiden käyttöä koskevat kunkin yhteistyökumppanin ohjelman omat ehdot.

8.3 Jäsenehdoissa voi olla paikallisia eroavuuksia johtuen asiaankuuluvan maan pakottavasta lainsäädännöstä. 

8.4 Näihin ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia ja niitä tulkitaan Ruotsin lain mukaisesti, lukuun ottamatta muiden maiden pakottavien lakien määräyksiä. Scandic Friends -ohjelmasta johtuvat tai siihen liittyvät riitatapaukset käsitellään yksinomaan ruotsalaisten tuomioistuinten tuomiovallan alaisena.

8.5 Scandic Friends -ohjelmaa koskevien tiedustelujen osalta pyydämme ottamaan yhteyttä Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun:

Suomi: +358 2008 1800 (0,65 €/min + pvm/mpm)

Ruotsi: +46 8 517 517 00

Norja: +47 23 15 50 00

Tanska: +45 33 48 04 00

Pohjoismaiden ulkopuolella: +46 8 517 517 20

Scandicin varaus- ja asiakaspalvelun sähköposti- sekä postiosoitteen löydät osoitteesta scandichotels.fi.

8.6 Scandic pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla uudet ehdot osoitteessa www.scandichotels.fi tai lähettämällä sähköpostia Jäsenelle. 

8.7 Scandic ei vastaa mahdollisista kirjoitusvirheistä.

Sivun alkuun