1. Yleiset jäsenyyttä koskevat määräykset
 2. Pisteiden ansaitseminen
 3. Scandicin yhteistyökumppanit
 4. Pisteiden käyttäminen
 5. Palkintoyöpymisten lunastaminen
 6. Jäsenyystasot
 7. Henkilötietojen käyttäminen
 8. Muut määräykset 

1. Yleiset jäsenyyttä koskevat määräykset

1.1 Scandicin kanta-asiakasohjelman (jäljempänä “Scandic Friends”) jäsenyyteen vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä. Scandic Friends -jäsenyys merkitsee sopimussuhdetta Scandic Hotels AB:n (organisaationumero 556299-1009), joka on ruotsalainen osakeyhtiö ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Sveavägen 167, 102 33 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä ”Scandic”), ja sinun (jäljempänä ”Jäsen”) välillä. Jäsenyyttä ja jäsenkorttia ei voida myöntää yrityksille tai muille oikeushenkilöille. Kutakin jäsenyyttä kohden voidaan rekisteröidä vain yksi henkilö. Vain yksi Jäsen huonetta kohden voi ansaita pisteitä sekä saada edut yöpyessään.

1.2 Scandic Friends -ohjelmaan osallistumista koskevat nämä ehdot ja on Jäsenen vastuulla lukea ja ymmärtää kaikki nämä ehdot mukaan lukien niiden mahdolliset muutokset. Nämä ehdot korvaavat kaikki aiemmat Scandicin kanta-asiakkuusohjelmien yleiset ehdot. 

1.3 Jäsen sitoutuu varmistamaan, että kukaan oikeudeton henkilö ei saa haltuunsa Jäsenen jäsenkorttia, jäsennumeroa ja/tai PIN-koodia.

1.4 Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun tulee ottaa välittömästi yhteyttä kirjallisesti, jos jäsenkorttisi katoaa tai jos yhteystietosi muuttuvat. Scandic ei ole vastuussa mistään Jäsenen informoimatta jäämisestä, mikäli oikeita yhteystietoja ei ole ilmoitettu.

1.5 Scandic Friends -ohjelma on voimassa toistaiseksi, ja Scandic pidättää itsellään oikeuden lopettaa Scandic Friends -ohjelman ilmoittamalla tästä Jäsenelle kuusi kuukautta etukäteen.

1.6 Scandic pidättää itsellään oikeuden muuttaa Scandic Friends -ohjelman ehtoja ilmoittamalla tästä Jäsenelle vähintään yhden Scandic Friends -ohjelman tiedotuskanavan eli toisin sanoen internetsivuston, sähköpostin, tekstiviestin tai postin kautta. Scandic pyrkii kaikin kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin ilmoittamaan näiden ehtojen muutoksista hyvissä ajoin etukäteen, mutta Scandic ei ole millään tavoin vastuussa, jos näin ei tapahdu.

1.7 Scandic pidättää itsellään oikeuden, täysin oman harkintansa mukaisesti, peruuttaa jäsenyyden Scandic Friends -ohjelmassa, mikäli jäsenyyttä on väärinkäytetty. Tällaiseen jäsenyyden peruuttamiseen voi liittyä myös pisteiden menetys. Tällainen väärinkäyttö voi olla esimerkiksi halventavaa tai epäkunnioittavaa käyttäytymistä Scandicia tai sen yhteistyökumppaneita kohtaan, rikollista toimintaa, yleisesti moraalitonta tai epäeettistä toimintaa, tai näiden ehtojen vastaista toimintaa. Jäsen voi koska tahansa peruuttaa jäsenyytensä lähettämällä sähköpostia Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun memberfi@scandichotels.com.

1.8 Jäsenen vastuulla on ilmoittaa työnantajalleen etukäteen ja tarvittaessa hankkia työnantajansa etukäteissuostumus, jos hän aikoo ansaita Scandic Friends -ohjelman pisteitä työnantajan maksamien hotelliyöpymisten tai autonvuokrien perusteella. Liikematkojen aikana tai yhteydessä, esimerkiksi työnantajan maksamista hotelliyöpymisistä tai autonvuokrista, ansaittuja pisteitä ei voi käyttää yksityisiin tarkoituksiin ilman työnantajan etukäteissuostumusta. Scandic ei ole missään olosuhteissa vastuussa millään tavoin siitä, että Jäsen jättää ilmoittamatta työnantajalleen ja/tai hankkimatta tämän suostumuksen.

1.9 Jos Jäsen käyttää työnsä yhteydessä ansaitsemiaan pisteitä yksityisiin tarkoituksiin, tällainen käyttö voi olla tietyissä maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, veronalainen etu tai muulla tavoin verotettavaa. Jäsenen vastuulla on ilmoittaa tästä työnantajalle ja/tai asiaankuuluville viranomaisille ja maksaa kaikki tällaiseen käyttöön soveltuvat verot ja maksut. Scandicilla ei tältä osin ole mitään vastuuta Jäsenelle määrättävistä veroista tai verovelvollisuuksista.

1.10 Pisteitä ei voi ansaita tai lunastaa sellaisissa maissa, joissa paikalliset lait tämän kieltävät tai tätä rajoittavat.

Sivun alkuun

2. Pisteiden ansaitseminen

2.1 Pisteiden ansaitseminen edellyttää, että Jäsen ilmoittaa jäsennumeronsa varausta tehdessään ja näyttää jäsenkorttinsa kirjautuessaan sisään Scandic-hotelliin. Saadakseen kanta-asiakaspisteisiin oikeuttavista hotelliyöpymisistään pisteitä Jäsenen on rekisteröidyttävä hotellissa yöpyväksi asiakkaaksi. Pisteitä voidaan ansaita siitä päivästä lukien, kun Jäsen on liittynyt Scandic Friends -ohjelmaan.

2.2 Pisteitä ansaitaan niihin oikeuttavien Scandic-hotelliyöpymisten perusteella. Jäsen ansaitsee yhdestä pisteisiin oikeuttavasta yöpymisestä 2000 pistettä sekä jäsenyystason bonuksen alla olevan mukaisesti:

 • 2nd floor -bonus 15%
 • 3rd floor -bonus 25%
 • Top floor -bonus 50%

2.3 Pisteitä voi ansaita ainoastaan yhdestä Scandic Friends -jäsenyydestä huonetta kohti ja ainoastaan yhdestä huoneesta kutakin pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä kohti. Pisteisiin oikeuttavia yöpymisiä ovat kaikki muut kaikenhintaiset yöpymiset paitsi jäljempänä kohdassa 2.4 määritellyt. Pisteiden kirjautumisessa Jäsenen tilille voi kulua 2 viikkoa hotellista uloskirjautumisen jälkeen. Jos pisteitä on annettu virheellisesti, Scandic voi peruuttaa ne jälkikäteen.

2.4 Alennushinnoilla tehdyt varaukset, mukaan lukien (muttei tähän rajoittuen) tukkuhinnat, matkanjärjestäjien pakettihinnat, sopimuspohjaiset miehistöhinnat, matkailualan hinnat, tutustumistarkoituksessa maksutta tapahtuvat vierailut tai tietyt neuvotellut hinnat, eivät oikeuta pisteisiin eikä näitä öitä lasketa mukaan jäsentasoa määritettäessä. Yöpymiset, jotka on varattu ulkopuolisten tahojen tai internet-matkatoimistojen kautta, eivät oikeuta pisteisiin riippumatta maksetusta hinnasta. Pisteitä ei ansaita lunastettavasta palkintoyöpymisestä. Pisteitä ei voi ansaita varauksesta, joka on peruutettu Scandicin ja/tai Scandicin yhteistyökumppaneiden kontrollipiirin ulkopuolella olevista syistä. 

2.5 Jäsenen ansaitsemia Scandic Friends -pisteitä ei voi yhdistää toisen Scandic Friends -jäsentilin pisteisiin eikä siirtää toiselle Scandic Friends -jäsentilille. Pisteitä ei voi myydä, periä, siirtää tai muutoin vaihtaa rahaksi.

2.6 Jos Jäsen uskoo, että hän ei ole saanut pisteitä niihin oikeuttavista yöpymisistä, hänen tulee lähettää kirjallinen vaatimus tällaisista pisteistä lähimpään Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun. Mukaan tulee liittää vaatimusta tukevat asiakirjat. Vaatimuksen on saavuttava Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun kuuden kuukauden kuluessa yöpymisestä.

2.7 Kertyneet pisteet ovat voimassa kuluvan kalenterivuoden sekä 36 kuukautta niiden ansaitsemisajankohdasta. 

2.8 Jäsenillä on pääsy tilitietoihinsa internetissä osoitteessa scandichotels.fi [add link].

Sivun alkuun

3. Scandicin yhteistyökumppanit

3.1 Pisteitä voidaan tietyissä olosuhteissa ansaita myös Scandicin yhteistyökumppanien kautta kyseisten yhteistyökumppanien omien yleisten ehtojen mukaisesti.

3.2 Scandic Friends -jäsenet voivat tietyissä olosuhteissa saada Scandic Friends -pisteiden lisäksi pisteisiin oikeuttavista yöpymisistä lentomaileja tai vastaavia pisteitä Scandicin yhteistyökumppaneilta. Yöpymiset, jotka oikeuttavat Scandic Friends -pisteisiin, oikeuttavat myös yhteistyökumppaneiden pisteisiin (katso kohta 2.4.) Luettelo tällaisista yhteistyökumppaneista ja linkit heidän yleisiin ehtoihinsa löytyvät osoitteesta scandichotels.fi. Muihin Scandicin yhteistyökumppanien kanta-asiakasohjelmiin osallistuvat Jäsenet voivat kunkin hotelliyöpymisen osalta ansaita pisteitä tai muuta vastaavaa vain yhden yhteistyökumppanin ohjelmassa Scandic Friends -ohjelman lisäksi. Huom! Et voi ansaita sekä SAS EuroBonus -pisteitä että Scandic Friends -pisteitä samasta hotelliyöpymisestä, vaan sinun tulee valita, kumpaan ohjelmaan haluat ansaita pisteitä. Jäsen tulee saamaan etuja ainoastaan valitsemastaan ohjelmasta. Jäsenen yhteistyökumppanin ohjelmassa ansaitsemia pisteitä ei voi siirtää Scandic Friends -jäsentilille.

3.3 Yhteistyökumppaneiden pisteitä ei voi ansaita sellaisissa maissa, joissa paikalliset lait tämän kieltävät tai tätä rajoittavat.

Sivun alkuun

4. Pisteiden käyttäminen

4.1 Scandic Friends -pisteitä voidaan käyttää palkintoyöpymisiin Scandic-hotelleissa. Jäsenen tulee itse varata palkintoyöpyminen, ja se on voimassa kahdelle henkilölle kahden hengen standard-huoneessa.

4.2 Palkintoyöpymiset on jaettu kuuteen luokkaan;

 • Luokka 1 vaaditaan 10 000 pistettä
 • Luokka 2 vaaditaan 20 000 pistettä
 • Luokka 3 vaaditaan 25 000 pistettä
 • Luokka 4 vaaditaan 30 000 pistettä
 • Luokka 5 vaaditaan 40 000 pistettä
 • Luokka 6 vaaditaan 50 000 pistettä

4.3 Palkintoyöpymisten luokittelua voidaan muuttaa koska tahansa Scandicin oman harkinnan mukaisesti. Lue lisää palkintoyöluokista ja niihin kuuluvista hotelleista osoitteessa scandichotels.fi.

4.4 Pisteitä ei voi käyttää alennustarjousten, kuponkien tai markkinointikampanjoiden yhteydessä, paitsi jos siitä on erikseen nimenomaisesti mainittu.

4.5 Palkintoyöpymisiä voi varata saatavuuden mukaan. Saatavuus voi olla rajoitettua tietyissä hotelleissa tiettyinä aikoina. 3rd Floor ja Top Floor -tason Jäsenet voivat varata palkintoyön milloin tahansa, kuitenkin aina saatavuuden mukaan.

4.6 Jäsenet ovat oikeutettuja kaikkiin jäsenyystasonsa etuihin käyttäessään hyväkseen palkintoyöpymisiä. Palkintoyöpyminen ei kuitenkaan oikeuta pisteisiin eikä sitä huomioida jäsenyystasoa määritettäessä. Jos Jäsen luovuttaa palkintoyöpymisensä jollekulle toiselle henkilölle, ei tämä ole kuitenkaan oikeutettu saamaan Jäsenen etuja.

Sivun alkuun

5. Palkintoyöpymisten lunastaminen

5.1 Palkintoyöpymisen varaaminen edellyttää, että Jäsenen tilillä on riittävästi pisteitä. Tietyn hotellin vaatimasta pistemäärästä on lisätietoja osoitteessa scandichotels.fi. Kun palkintoyöpyminen on varattu, sitä vastaava pisteiden määrä vähennetään Jäsenen tililtä.

5.2 Palkintoyöpymisiä voidaan varata Scandicin varaus- ja asiakaspalvelun tai internetin kautta Jäsenen tai kenen muun tahansa Jäsenen päättämän henkilön nimissä antamalla jäsennumero ja PIN-koodi. Palkintoyöpymisiä muulle kuin Jäsenelle ei voi varata suoraan hotellin kautta. 

5.3 Palkintoyöpymisiä voi varata enintään 12 kuukautta ennen saapumispäivää. Jäsenen tililtä vähennetyt pisteet voidaan palauttaa samalle tilille edellyttäen, että varaus on peruutettu Scandicin peruutussääntöjen mukaisesti, katso lisätietoja osoitteessa scandichotels.fi. Pisteitä, joiden voimassaoloaika on umpeutunut, ei voi palauttaa.

Sivun alkuun

6. Jäsenyystasot

6.1 Uudet Jäsenet aloittavat 1st floor -tasolta (perustaso). Jäsenyystasoa päivitetään, kun Jäsenellä on rekisteröitynä Scandic Friends -tilillään uudelle jäsenyystasolle pääsemiseen edellytettävä määrä hotelliyöpymisiä. Jäsenyystasoa ei päivitetä hotellivierailun aikana. Pisteiden ja yöpymisten rekisteröityminen Jäsenen Scandic Friends -tilille ja hänen jäsenyystasonsa päivitys voi kestää kaksi viikkoa huoneen luovutuksesta luettuna.

6.2 Jäsenet voivat pysyä jäsenyystasollaan tai nousta ylemmälle jäsenyystasolle millä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden jaksolla pisteisiin oikeuttavien Scandic-hotelleissa olleiden yöpymisten perusteella. Kun Jäsen on saavuttanut tietyn jäsenyystason, se pysyy voimassa 12 kuukautta tason ylennyksestä. Kattava lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.

6.3 2nd floor -jäsenyys
2nd floor -jäsenyys myönnetään Jäsenille, joilla on vähintään viisi (5) pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä Scandic-hotelleissa millä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden jaksolla. 
Kattava lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.

6.4 3rd floor -jäsenyys
3rd floor -jäsenyys myönnetään Jäsenille, joilla on vähintään 25 pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä Scandic-hotelleissa millä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden jaksolla.
Kattava lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.

6.5 Top floor -jäsenyys
Top floor -jäsenyys myönnetään Jäsenille, joilla on vähintään 45 pisteisiin oikeuttavaa yöpymistä Scandic-hotelleissa millä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden jaksolla. 
Kattava lista eri jäsenyystasojen eduista on osoitteessa scandichotels.fi.


6.6 Jäsenet ovat oikeutettuja jäsenyystasonsa mukaisiin etuihin vain varatessaan pisteisiin oikeuttavan yöpymisen. Katso kohta 2. scandichotels.fi.

Sivun alkuun

7. Henkilötietojen käyttäminen

7.1 Scandic on henkilötietojen rekisterinpitäjä.

7.2 Scandic Friends -jäsenyys edellyttää henkilötietojesi käsittelyä näissä ehdoissa kuvatulla ja tietosuojaselosteessa täydennetyllä tavalla. Scandic suosittelee, että Jäsen tarkistaa säännöllisesti tietosuojaselosteen, koska tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista ilmoitetaan ainoastaan julkaisemalla uudet ehdot Scandicin internetsivustolla.

7.3 Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että Scandic, sen yhteistyökumppanit, sen alihankkijat ja yhtiöt, jotka ylläpitävät hotellia Scandic-brändin alla, voivat käsitellä Jäsenen henkilötietoja tietosuojaselosteessa ja alla kuvattuihin tarkoituksiin tietosuojaselosteessa ja alla kuvatulla tavalla:

 • hallinnoidakseen Scandic Friends -ohjelmaa;
 • päivittääkseen henkilötietoja;
 • tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen Scandicin tai Scandicin yhteistyökumppaneiden palveluita ja tuotteita, määrittääkseen vikoja ja optimoidakseen teknologiaa;
 • valvoakseen ja parantaakseen Scandicin digitaalisten palveluiden laatua ja palvelukokemusta sekä rajapintoja Jäsenen kanssa;
 • yksilöidäkseen Jäsenen kanssa käytyä viestintää Jäsenen jäsenprofiilin perusteella esimerkiksi lähettämällä viestejä ja tarjouksia Scandicilta ja sen yhteistyökumppaneilta digitaalisten kanavien ja sosiaalisen median kautta;
 • Scandicin suorittamaan markkinointiin ja suoramarkkinointiin; ja
 • muihin sellaisiin tarkoituksiin, joiden Scandic uskoo parantavan Jäsenen käyttökokemusta suhteessa Scandicin ja sen yhteistyökumppaneiden digitaalisiin ja analogisiin palveluihin ja tuotteisiin.

7.4 Edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten, Scandic voi käyttää ja kerätä henkilötietoja, kuten tietosuojaselosteessa ja alla kuvataan: 

 • jäsenyyttä koskevat tiedot, IP-osoite, pistemäärä ja muut tiedot, jotka Jäsen on antanut Scandic Friends -ohjelman yhteydessä;
 • tiedot, jotka Jäsen on antanut Scandicilla muiden kanavien kautta, kuten puhelinpalvelun kautta tai ollessaan vieraana Scandic- tai HTL-brändätyssä hotellissa, tai kolmansilta osapuolilta tai sosiaalisesta mediasta peräisin olevat tiedot;
 • siirtää yhteystietoja yhtiöille, jotka ylläpitävät hotellia Scandic-brändin alla, ja Scandicin yhteistyökumppaneille, tai yhdistää tuollaiset Jäsentä koskevat yhteystiedot sosiaalisessa mediassa;
 • tiedot, jotka Jäsen on antanut ostaessaan palveluita tai tuotteita Scandicilta, yhtiöiltä jotka ylläpitävät hotellia Scandic-brändin alla ja yhteistyökumppaneilta, tai käyttäessään Scandic-yhtiöiden digitaalisia palveluita tai vastaavia;
 • työkalut (esimerkiksi analyysityökalut);
 • keräämällä tai hankkimalla henkilötietoja tai muita tietoja Scandicin, yhtiöiden jotka ylläpitävät hotellia Scandic-brändin alla ja yhteistyökumppaneiden sisäisistä ja ulkopuolisista tietokannoista (esimerkiksi tiedot varauksista, evästeistä, Flash-evästeistä ja jäljitteistä);
 • säilyttää tiedot Jäsenen varauksista jäsenyyden voimassaoloajan, paitsi jos soveltuva laki vaatii henkilötietojen poistamista aikaisemmin.

7.5 Jäsenen henkilötiedot sekä tiedot jäsenyydestä ja pistemäärästä Scandic Friends -ohjelmassa voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen sekä sisäpuolella että ulkopuolella oleville yhtiöille, jotka ylläpitävät hotellia Scandic-brändin alla, ja alihankkijoille (esimerkiksi hosting-palveluntarjoajille). Siirto voidaan tehdä myös maahan, joka ei täytä tietosuojan riittävää tasoa, jolloin Scandic varmistaa sopimuksin tietosuojan riittävän tason. Scandic voi myös luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi poliisin tai muun viranomaisen pyynnöstä.

7.6 Jäsen voi milloin tahansa peruuttaa suoramarkkinointiin antamansa suostumuksen ottamalla yhteyttä Scandicin varaus- ja asiakaspalvelun (katso kohta 8), minkä seurauksena Scandic lakkaa toimittamasta tällaista markkinointia Jäsenelle. 

Sivun alkuun

8. Muut määräykset

8.1 Mikäli tämän sopimuksen yksi tai useampi ehto osoittautuu oikeudellisesti pätemättömäksi tai mikäli tämä sopimus osoittautuu epätäydelliseksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Sopimuspuolet korvaavat oikeudellisesti pätemättömät tai epätäydelliset ehdot sellaisilla ehdoilla, jotka vastaavat niin pitkälti kuin mahdollista osapuolien sopimuksen mukaista tarkoitusta.

8.2 Scandicin vahingonkorvausvastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka aiheutuvat yksinomaan Jäsenelle pisteiden käytöstä yksinomaan Scandic-hotelleissa. Scandicin yhteistyökumppaneiden pisteiden käyttöä koskevat kunkin yhteistyökumppanin ohjelman omat ehdot.

8.3 Jäsenehdoissa voi olla paikallisia eroavuuksia johtuen asiaankuuluvan maan pakottavasta lainsäädännöstä. 

8.4 Näihin ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia ja niitä tulkitaan Ruotsin lain mukaisesti, lukuun ottamatta muiden maiden pakottavien lakien määräyksiä. Scandic Friends -ohjelmasta johtuvat tai siihen liittyvät riitatapaukset käsitellään yksinomaan ruotsalaisten tuomioistuinten tuomiovallan alaisena.

8.5 Scandic Friends -ohjelmaa koskevien tiedustelujen osalta pyydämme ottamaan yhteyttä Scandicin varaus- ja asiakaspalveluun:

Ruotsi: +46 8 517 517 00
Norja: +47 23 15 50 00
Tanska: +45 33 48 04 00
Suomi: +358 8000 6969
Pohjoismaiden ulkopuolella: +46 8 517 517 20

Scandicin varaus- ja asiakaspalvelun sähköposti- sekä postiosoitteen löydät osoitteesta scandichotels.fi [add link].

8.6 Scandic pitättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla uudet ehdot osoitteessa www.scandichotels.fi tai lähettämällä sähköpostia Jäsenelle. 

8.7 Scandic ei vastaa mahdollisist

Sivun alkuun