Scandicin vastuullisuustavoitteet

Meillä on neljä vastuullisen toiminnan päätavoitetta vuoteen 2020. Jokainen näistä on erittäin tärkeä toiminnallemme, sillä tavoitteet auttavat suojelemaan planeettaamme sekä edistämään Scandicin taloudellista menestymistä. Vastuullisuustyömme perustuu YK:n maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Monimuotoisuus ja syrjimättömyys

Pyrimme olemaan työpaikka, joka tukee työntekijöiden monimuotoisuutta, syrjimätöntä kulttuuria ja tasavertaisia mahdollisuuksia. Tavoitteemme vuoteen 2020: yli 90 % henkilöstöstämme kokee Scandicin toimivan monimuotoisuuttamme edistäen. Vuonna 2018 osuus oli 86 %.

hyvinvointi 

Scandic on ensisijainen hotellivalinta asiakkaille, jotka pitävät tärkeänä terveellistä elämäntapaa. Työnantajana haluamme huolehtia työntekijöidemme hyvinvoinnista ja terveydestä. Tavoitteemme vuoteen 2020 mennessä on, että 65 % henkilöstöstämme kokee tyytyväisyyttä työstä palautumiseen, fyysisiin työolosuhteisiin sekä johtajuuteen Scandicissa. Vuonna 2018 osuus oli 64 %.

hiilidioksidipäästöt

Olemme hotelliketju, jolla on matalimmat hiilidioksidipäästöt. Tavoitteemme vuoteen 2020: 

  • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 10 % suhteessa liikevaihtoon 
  • Uusiutuvaa sähköä käyttävien Scandic-hotellien osuus 100 %. Vuonna 2018 osuus oli 97 %. 
  • CO2-päästöt alle 2,3 kg/vieras/vrk. Vuonna 2018 määrä oli 2,42 kg.
  • Veden kulutus alle 160 litraa/vieras/vrk. Vuonna 2018 määrä oli 190 litraa, joka on yli 20 % vähemmän kuin säännöllisen seurannan alkaessa 1996 Scandic-hotelleissa.
  • Ympäristösertifoitujen kemikaalien osuus oli 95 % käytettävistä kemikaaleista (pesuaineet).
  • Ympäristösertifoitujen hotellien osuus 100 %. Pohjoismaissa Joutsenmerkki, Green Globe tai EU Ecolabel Saksassa ja Puolassa. Vuonna 2018 osuus oli 90 %.

Jätehuolto

Jatkamme työtä jätteiden määrän vähentämiseksi ja kierrätysasteen nostamiseksi. Tavoitteemme vuoteen 2020: jätteiden määrän määrä alle 0,62 kg/vieras/vrk ja kierrätetyn jätteen osuus yli 76 %. Vuonna 2018 määrä oli 0,64 kg/vieras/vrk ja kierrätyksen osuus osuus oli 89 %. Ruokahävikin vähentäminen toteutetaan hotelleissamme ammattimaisella suunnittelulla ja henkilökunnan oikeaoppisella perehdyttämisellä. Biojätteen määrää vähennetään muun muassa suhteuttamalla ruokahankinnat menekkiin sekä biojätteen mittaamisella ja seurannalla.