Scandicin vastuullisuustavoitteet

Scandic tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: Scandic on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen sitoutuen noudattamaan sen 10 periaatetta liittyen ympäristöön, työelämään, ihmisoikeuksiin ja lahjonnan vastaiseen toimintaan.

Vastuullisuus ScandicissaNeljä päätavoitetta

Scandicilla on neljä vastuullisen toiminnan päätavoitetta vuoteen 2020. Jokainen näistä on erittäin tärkeä, toisaalta ne auttavat suojelemaan planeettaamme ja toisaalta edistävät taloudellista edellytystä.

Henkilöstön monimuotoisuus ja syrjimättömyys

Pyrimme olemaan edelläkävijä hotellialalla, joka tukee työntekijöiden monimuotoisuutta, syrjimätöntä kulttuuria ja tasavertaisia mahdollisuuksia. Tavoitteemme vuoteen 2020: yli 90 % henkilöstöstämme kokee Scandicin toimivan monimuotoisuuttamme edistäen. Vuonna 2018 osuus oli 86 %.

Asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvointi 

Haluamme olla ensisijainen hotellivalinta asiakkaille, jotka pitävät tärkeänä terveellistä elämäntapaa. Haluamme olla myös houkutteleva työnantaja, joka huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista ja terveydestä.

Tavoitteemme vuoteen 2020 mennessä on, että 65 % henkilöstöstämme kokee tyytyväisyyttä työstä palautumiseen, fyysisiin työolosuhteisiin sekä johtajuuteen Scandicissa. Vuonna 2018 osuus oli 64 %.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Pyrimme olemaan hotelliketju, jolla on matalimmat hiilidioksidipäästöt. Tavoitteemme vuoteen 2020: 

  • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 10 % suhteessa liikevaihtoon 
  • Uusiutuvaa sähköä käyttävien Scandic-hotellien osuus 100 %. Vuonna 2018 osuus oli 97 %. 
  • CO2-päästöt alle 2,3 kg/vieras/vrk. Vuonna 2018 määrä oli 2,42 kg.
  • Veden kulutus alle 160 litraa/vieras/vrk. Vuonna 2018 määrä oli 190 litraa, joka on yli 20 % vähemmän kuin säännöllisen seurannan alkaessa 1996 Scandic-hotelleissa.
  • Ympäristösertifoitujen kemikaalien osuus oli 95 % käytettävistä kemikaaleista (pesuaineet).
  • Ympäristösertifoitujen hotellien osuus 100 %. Pohjoismaissa Joutsenmerkki, Green Globe tai EU Ecolabel Saksassa ja Puolassa. Vuonna 2018 osuus oli 90 %.

Jätteiden määrän vähentäminen ja kierrättäminen

Jatkamme työtä jätteiden määrän vähentämiseksi ja kierrätysasteen nostamiseksi. Tavoitteemme vuoteen 2020:

  • jätteiden määrän määrä alle 0,62 kg/vieras/vrk (2018 0,64 kg/vieras/vrk)
  • kierrätetyn jätteen osuus yli 76 % (2018 kierrätyksen osuus osuus oli 89 %)

Vastuullisuus Scandicissa